13.9 Vedenotto

Vedenoton seurauksena tapahtuva vedenpinnan lasku ja virtaaman väheneminen voi olla haitallista esimerkiksi pienille vesistöille sekä pohjavedestä riippuvaisille lähde- ja suoekosysteemeille. Vedenoton vaikutukset lajistoon ovat yleensä suurimpia lähde-elinympäristöissä. Myös tekopohjaveden muodostamisella voi olla huomattavia vaikutuksia alueen vesiluontoon.

Vesistöistä otetaan vettä teollisuuden prosessi- ja jäähdytystarpeisiin. Päijänteen vettä johdetaan pääkaupunkiseudun juomavedeksi ja Hämeenlinnan Alajärven vedestä tehdään imeyttämällä tekopohjavettä.