16.3.2 Pohjavedet

Vesienhoidon ympäristötavoitteena on estää pohjavesien tilan heikkeneminen ja saavuttaa kaikkien pohjavesimuodostumien osalta hyvä laadullinen ja määrällinen tila. Hämeessä hyvän tilan saavuttamisessa ei onnistuttu kaikilta osin vuoden 2015 loppuun mennessä ja vuonna 2020 huonon kemiallisen tilan pohjavesialueita on yhä viisi. Hyvän tilan saavuttaminen ja ylläpitäminen edellyttää täten vielä perustoimenpiteiden lisäksi täydentäviä toimenpiteitä.

Hämeen huonossa tilassa olevien pohjavesialueiden määräaikojen pidentämiset on esitetty taulukossa 42. Kaikilla viidellä pohjavesialueella on arvioitu tarvittavan jatkoaikaa hyvän kemiallisen tilan saavuttamiselle. Kahden pohjavesialueen hyvä kemiallinen tila arvioidaan saavutettavan vuoden 2027 loppuun mennessä. Kolmella pohjavesialueilla on hyvän kemiallisen tilan aikataulupoikkeama asetettu vuoden 2027 jälkeiseen aikaan.

 

Taulukko 42. Pohjavesialueet, joilla hyvä kemiallinen tila on tarkoitus saavuttaa vuonna 2027 tai vuoden 2027 jälkeen.

Pohjavesialue

Pohjavesi-aluetunnus

Luokka

Alueen kemiallinen tila

Kunta

 

Poikkeustyyppi

Tavoitetila saavutetaan vuoden 2027 loppuun mennessä

Turenki

0416501

1

Huono

Janakkala

Määräajan pidentäminen teknisen toteuttamiskelvottomuuden vuoksi

Tarinmaa

0416502

1E

Huono

Janakkala

Määräajan pidentäminen teknisen toteuttamiskelvottomuuden vuoksi

Tavoitetila saavutetaan vuoden 2027 jälkeen

Oitti

0408601

1

Huono

Hausjärvi

Määräajan pidentäminen luonnonolosuhteiden ylivoimaisuuden vuoksi

Järvelä A

0431601 A

I

Huono

Kärkölä

Määräajan pidentäminen luonnonolosuhteiden ylivoimaisuuden vuoksi

Lahti

0439801

1

Huono

Lahti

Määräajan pidentäminen luonnonolosuhteiden ylivoimaisuuden vuoksi

 

Syynä aikataulupoikkeamiin ovat tekninen toteuttamiskelvottomuus ja luonnonolosuhteiden ylivoimaisuus. Luokitusta heikentäneet aineet ovat levinneet niin laajalle ja syvälle, että pohjaveden puhdistamiseksi ei ole toistaiseksi olemassa taloudellisia ja teknisesti kannattavia keinoja. Lisäksi vaikka kaikki esitetyt pohjavesien hoitotoimenpiteet ehdittäisiinkin tekemään, tavoiteaikataulussa niiden vaikutukset pohjavesien tilaan näkyvät viiveellä.