3.9 Liikenne

Kanta-Hämeen liikenneinfrastruktuurin ja samalla saavutettavuuden rungon muodostavat Helsinki–Hämeenlinna–Tampere-kehityskäytävälle sijoittuvat päärata ja valtatie 3, Helsinki-Forssa-Pori-liikennekäytävän rungon muodostava valtatie 2 sekä poikittaissuuntaiset valtatie 10 Forssan ja Hämeenlinnan kautta Lahteen johtavalle valtatielle 12 sekä kantatie 54 Forssasta Riihimäen kautta Lahteen. Liikenne keskittyy vahvasti em. yhteyksille. Tämän lisäksi aivan maakunnan länsiosaan sijoittuva Turku-Tampere-liikennekäytävä on erityisesti Forssan seudun kannalta tärkeä. Suuri osa tieverkosta sijaitsee haja-asutusalueilla, on vähäliikenteistä ja rahoituksen niukkuudesta johtuen rapistumassa.

Päijät-Hämeen maakunnan maantieverkon rungon muodostavat vilkkaasti liikennöidyt pääkaupunkiseudulta Pohjois- ja Itä-Suomeen suuntaavat valtatiet 4 ja 5, itä-länsisuuntainen valtatie 12 sekä Lahdesta Vääksyn kautta luoteeseen kulkeva valtatie 24. Valtatietä 12 on parannettu Lahden eteläisellä kehätiellä Hollolan Salpakankaalta Renkomäkeen valtatie 4:lle. Kehätie valmistui vuoden 2020 lopulla ja siirtää paljon liikennettä pois kaupungin keskustan läpi kulkevilta reiteiltä. Raskasta liikennettä on lisäksi erityisesti kantatiellä 54 Salpakankaalta Järvelän ohitse Riihimäen suuntaan ja valtateillä raskaan liikenteen osuus keskimääräisestä vuorokausiliikenteestä on useimmiten yli 10 %. Viime vuosina liikennemäärät ovat kasvaneet Lahden kaupunkiseudulla ja erityisesti valtatiellä 4. Monilla tiejaksoilla liikenne on kuitenkin myös vähentynyt.

Liikenne on merkittävä riskitekijä Hämeen pohjavesille, sillä pohjavesialueilla sijaitsevia teitä on Hämeessä noin 950 kilometriä. Kemikaalien rautatiekuljetuksiin liittyy myös ympäristöonnettomuusriski.