5.2 Vedenhankinta

Hämeessä erityisiin alueisiin lukeutuvat kaikki alueen 133 vedenhankintaa varten tärkeät pohjavesialueet, jotka ovat pääosin jo vedenhankintakäytössä tai niille on suunniteltu vedenottamon rakentamista lähivuosina. Pohjavedellä on suuri merkitys Hämeessä, sillä vesilaitosten jakama talousvesi on kokonaan joko pohjavettä tai tekopohjavettä.

Pintavesien talousveden oton vuoksi erityiseksi alueeksi Hämeessä on nimetty Etelä-Päijänne (Päijänne-tunnelia pitkin johdetaan vettä pääkaupunkiseudun tarpeisiin) ja Alajärvi (tekopohjavesi) Hämeenlinnassa.