11.3 Tarvittavat toimenpiteet

Pohjavesien tavoitetilan saavuttaminen edellyttää monipuolisia toimenpiteitä kaikilla sektoreilla. Hämeessä tärkeimpiä toimenpiteitä vuosille 2022–2027 ovat suolattavien teiden pohjavesisuojausten rakentaminen ja vähemmän haitallisten liukkaudentorjunta-aineiden käyttäminen, mahdollisesti pilaantuneiden maa-alueiden tutkiminen ja pilaantuneiden maa-alueiden puhdistaminen sekä pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien päivittäminen. Toimenpideohjelmassa keskeisiä lisätoimenpiteitä on ehdotettu seuraavasti:

 • Liikenne:
  • Pohjavesisuojausten rakentaminen kymmenelle pohjavesialueelle
  • Vähemmän haitalliseen liukkaudentorjunta-aineeseen siirtyminen 14 pohjavesialueella
 • Maatalous: Peltoviljelyn pohjavesien suojelutoimenpiteet kuudella pohjavesialueella 439 peltohehtaarille
 • Pilaantuneet maa-alueet:
  • Pilaantuneisuusselvitys kymmenellä pohjavesialueella (15 kohteella)
  • Pilaantuneen maa-alueen riskinarviointi, kunnostussuunnittelu ja kunnostus kahdeksalla pohjavesialueella (15 kohdetta)
 • Suojelusuunnitelmat:
  • Suojelusuunnitelmien päivittäminen 99 pohjavesialueelle

Hämeessä pohjavesien vesiensuojelutoimenpiteiden investointikustannukset ovat noin 12,8 miljoonaa euroa vuonna 2022 käynnistyvällä kolmannella vesienhoitokaudella. Pohjavesien vesiensuojelutoimenpiteiden vuotuiset käyttökustannukset ovat yhteensä noin 314 000 euroa. Yhteenveto toimenpiteiden arvioiduista kustannuksista on esitetty taulukossa 16.

Taulukko 16. Pohjavesien vesiensuojelutoimenpiteiden sektorikohtaiset toimenpiteiden määrät, investointikustannukset, vuosittaiset käyttökustannukset sekä laskennallinen vuosikustannus vesienhoitokaudelle 2022–2027. Maatalouden peltoviljelyn ja haja-asutuksen investointikustannukset sisältyvät pintavesipuolella esitettyihin kustannuksiin ja niitä ei esitetä pohjavesipuolella.

Sektori

Pohjavesi-alueiden määrä

Toimenpiteen yksikön määrä

Investointi-kustannukset (1000 €)

Käyttö-kustannukset 1000 (€/vuosi)

Kokonaiskustannus (€/vuosi)

Ilmastonmuutos

2

2

40

 

3

Liikenne

24

27

7 500

268

675

Pilaantuneet maa-alueet

16

31

3 342

40

222

Suojelusuunnitelmat

99

99

1 888

0

227

Maatalous

8

439

0

4

4

Teollisuus

3

3

3

2

3

Haja-asutus

1

40

0

0

0

Yhteensä

 

 

12 773

314

1 134

 

Pohjavesien tavoitetilan saavuttaminen edellyttää riittävän valtion rahoituksen varaamista maanteiden pohjavesisuojauksiin, pilaantuneiden maa-alueiden tutkimiseen ja puhdistamiseen sekä pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien päivittämiseen. Keskeistä on myös pohjavesialueiden monipuolinen huomiointi maankäytön suunnittelussa.