3.4 Turvetuotanto

Turvetuotanto Hämeessä on vähäistä ja vesistövaikutukset jäävät melko paikallisiksi. Toiminnassa olevia turvetuotantoalueita on 15 ja tuotantopinta-alaa on noin 740 hehtaaria. Suurin turvetuottaja on Neova Oy (entinen Vapo Oy). Turvetuotannon arvioidaan kasvavan Hämeessä maltillisesti, koska turvetuotantoon soveltuvia suoalueita on vähän ja toisaalta nykyisiä tuotantoalueita poistuu käytöstä turpeen loppuessa.