10.2.6 Turvetuotanto

Edellisen suunnittelukauden toimenpiteiden toteutuminen

Toisella suunnittelukaudella ei pohjavesien suhteen esitetty erillisiä toimenpiteitä turvetuotannon osalta.

 

Toimenpide-esitykset ja ohjauskeinot vuosille 2022–2027

Kolmannelle suunnittelukaudelle ei esitetä turvetuotantoon kohdistuvia toimenpiteitä yhdellekään Hämeen pohjavesialueelle. Ohjauskeinona käytetään uuden turvetuotannon ohjaamista jo ojitetuille tai muuten luonnontilaltaan merkittävästi muuttuneille alueille niin, että turvetuotannosta on mahdollisimman vähän haittaa pohjavesille.