10.2.10 Vedenotto

Edellisen suunnittelukauden toimenpiteiden toteutuminen

Toisella suunnittelukaudella esitettiin toimenpiteenä vedenottamon suoja-aluerajausten tai -määräysten päivittämistä tai suoja-alueiden purkamista Iitin Tillolan pohjavesialueelle. Toimenpide ei ole toteutunut.

 

Toimenpide-esitykset ja ohjauskeinot vuosille 2022–2027

Kolmannelle suunnittelukaudelle ei esitetä vedenottoon liittyviä toimenpiteitä yhdellekään pohjavesialueelle.

Ohjauskeinona esitetään Suojavyöhykkeiden määrittämistä vedenottamoiden riskienhallintakeinona. Vesipuitedirektiivissä mainitaan suoja-alueiden määrittäminen keinona suojella vedenottoon käytettävää vettä ja ehdotuksessa uudeksi juomavesidirektiiviksi todetaan, että riskipohjaista tarkastelua tulee soveltaa koko vedenjakeluketjuun, mukaan lukien alue, jolta vedet ottamolle kulkeutuu. Tästä syystä vedenottamon suojavyöhykkeiden (lähi- ja kaukosuojavyöhykkeet) rajausperusteita on syytä tarkistaa ja yhdenmukaistaa valtakunnallisesti, jotta direktiivien toimeenpano olisi selkeää.