4.4 Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on selvitys ja ohje, jota voidaan soveltaa mm. maankäytön suunnittelussa ja viranomaisvalvonnassa sekä lupakäsittelyissä. Lähes kaikille Hämeen pohjavesialueille on laadittu suojelusuunnitelma 2000-luvulla. Osa suojelusuunnitelmista on jo ehditty päivittää viime vuosien aikana. Luettelo Hämeen pohjavesialueiden suojelusuunnitelmista löytyy ymparisto.fi –verkkosivuilta Hämeen pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat.