10.2 Sektorikohtaiset toimenpiteet

Hämeen riskipohjavesialueille ja huonossa tilassa oleville pohjavesialueille on suunniteltu sektoreittain toimenpiteitä, jotka on esitelty seuraavissa kappaleissa ja liitteessä 2.