5.3 Uimarannat

Erityisiin alueisiin kuuluvat myös ns. EU-uimavedet eli vesimuodostumat, joilla sijaitsevat ns. EU-uimarannat. Niillä oletetaan käyvän huomattava määrä uimareita päivän aikana. EU-uimarannoista puhuttaessa huomattavalla määrällä tarkoitetaan sellaista uimarien määrää, jonka kunnan terveydensuojeluviranomainen katsoo huomattavaksi ottaen huomioon kyseisen uimarannan aikaisemmat kehityssuuntaukset tai käytettävissä olevan infrastruktuurin tai uimarannalla käytettävissä olevat tilat tai muut uinnin edistämiseksi tehdyt toimenpiteet. EU-uimarantojen hallinta tapahtuu uimavesidirektiivin (2006/7/EY) perusteella annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (177/2008) nojalla. Asetuksen tarkoituksena on uimavesien laadun turvaaminen mm. hygieenisen tilan kannalta. Suomessa oli vuonna 2019 noin 300 EU-uimarantaa.

Uimavesien hallintaa varten kunnan terveydensuojeluviranomaiset laativat uimavesiprofiilin, joka sisältää mm. kuvauksen kyseisen uimaveden ominaisuuksista ja mahdollisista saastumisen syistä, arvioita haitallisista tilanteista, kuten runsaasta sinilevien esiintymisestä tai lyhytkestoisesta saastumisesta, tietoa seurannasta sekä uimaveden hallintaan ja valvontaan liittyvät yhteystiedot. Profiili tarkistetaan tietyin vuosivälein riippuen uimaveden laadun luokasta. Kun uimarantojen uimavesiprofiileja laaditaan ja tarkistetaan, tullaan hyödyntämään vesienhoitolain nojalla tehdyistä vesien tilan arvioinneista ja seurannasta saatuja tietoja.

Varsinais-Suomen ja Satakunnan toimenpideohjelma-alueella on useita paikallisia uimarantoja sisävesissä ja merialueella. EU-uimarantoja alueella on yhteensä 28 (v. 2019), joista 16 liittyy pintavesimuodostumiin ja 7 pohjavesialueisiin (taulukko 5.1, kuva 5.1).  Pinta-alaltaan alle 50 ha kokoisia järviä ja hiekkakuoppia ei ole otettu mukaan erikseen tarkasteltaviin vesimuodostumiin. Kyseisten uimarantojen uimavesiluokka on ollut erinomainen tai hyvä (2019).

Taulukko 5.1. Varsinais-Suomen ja Satakunnan toimenpideohjelma-alueella sijaitsevat EU-uimarannat (v. 2019).

Kunta 

EU-uimaranta 

Vesimuodostuman nimi 

Vesimuodostuman tunnus 

Merialue 

 

 

 

Eurajoki 

Lahdenperä 

Eurajoensalmi 

Ses_039 

Kaarina 

Hovirinta 

Kuusiston salmet ja Piikkiönlahti 

Ls_018 

Naantali 

Nunnalahti 

Askaistenlahti 

Ls_006 

Pori 

Yyterin hiekkaranta 

Preiviikinlahti-Viasvedenlahti 

Ses_035 

Rauma 

Otanlahti 

Rauman edusta 

Ses_042 

Rauma 

Saharanta 

Merirauma-Nurmes 

Ses_041 

Salo 

Kokkila 

Halikonlahden pohjoinen haara 

Ls_024 

Turku 

Ekvalla 

Hirvensalo-Kakskerta 

Ls_017 

Turku 

Ispoinen 

Pitkäsalmi 

Ls_016 

Turku 

Saaronniemi 

Pohjois-Airisto - Kotkanaukko 

Ls_012 

Sisävedet 

 

 

 

Harjavalta 

Kultakoukku 

Kokemäenjoen keskiosa 

35.121_y01 

Kauhajoki 

Nummijärvi 

Nummijärvi 

36.073.1.001_001 

Kokemäki 

Pitkäjärven hiekkaranta 

Koomangas-Ilmiinjärven pohjavesialue 

0227153 

Loimaa 

Mellilän järvi 

Mellilänharjun pohjavesialue 

0248252 

Masku 

Isonkiven ranta 

Karevansuon pohjavesialue 

0248151 

Paimio 

Hiekkahelmi 

Saari-Nummensuon pohjavesialue 

0257701 

Paimio 

Oinila 

 

Pori 

Kirjurinluoto 

Kokemäenjoen alaosa 

35.11_y01 

Rauma 

Bergströmin lampi 

 

Rauma 

Lappi 

Narvijärvi 

33.009.1.001_001 

Salo 

Härjänvatsa 

Saarenkylän pohjavesialue 

0225251 

Salo 

Lehmijärvi 

Lehmijärvi 

82.024.1.004_001 

Salo 

Märynummi 

 

Salo 

Naarjärvi 

Naarjärvi 

25.054.1.004_001 

Salo 

Piilijärvi 

 

Salo 

Varvojärvi 

 

Salo/Somero 

Nummijärvi (2 uimarantaa) 

Nummijärven pohjavesialue 

0230851 

Kartta

Kuva 5.1. Varsinais-Suomen ja Satakunnan toimenpideohjelma-alueen erityisalueet (Natura 2000-alueet ja EU-uimarannat).