9.4 Edellisen suunnittelukauden jälkeen tapahtuneet muutokset pohjaveden tilassa ja luokittelussa

Edelliseen tila-arvioon (v. 2013) verrattuna riskialueiden määrä kasvoi yhdellä. Lisäksi Lounais-Suomessa on edelleen 15 selvityskohteeksi nimettyä pohjavesialuetta, joiden vedenlaadusta ei ole riittävästi tietoa tilan tai riskien arvioimiseksi, vaikka alueella sijaitsee tai on sijainnut pohjaveden tilaa vaarantavaa toimintaa. Selvityskohteiden tilaa on saatu tutkittua toisella vesienhoitokaudella, ja niiden kokonaismäärä on vähentynyt viidellä. Huonossa tilassa olevien pohjavesimuodostumien määrä on laskenut kahdeksasta viiteen edelliseen luokitteluun verrattuna. 

Pohjaveden pitkäaikaisten pitoisuusmuutosten arvoimiseksi oli riittävästi tietoa 34 pohjavesialueelta (taulukko 9.3). Näistä 13 alueella ei todettu yhdellekään mitatulle aineelle selvää pysyvää muutossuuntaa ja 17 pohjavesialueella todettiin jonkin yksittäisen aineen laskeva suuntaus. Nousevia pysyviä suuntauksia oli neljällä pohjavesialueella, ja ne kaikki aiheutuivat kloridista. Harjavallan Järilänvuoren sekä Säkylän Honkalan pohjavesialueilla pilaantuminen on ollut massiivista ja laaja-alaista, ja niiden osalta on tunnistettavissa lika-ainepilven eli pluumin liikkuminen pohjavesivirtauksen mukana, jolloin pohjavesialueen havaintopisteissä on nähtävissä sekä nousevia että laskevia trendejä riippuen havaintopaikan sijainnista pluumiin nähden. 

Edellisellä kaudella oli pohjavesien pitoisuusmuutosten arvoimiseksi riittävästi tietoa 21 pohjavesialueelta, joten pohjaveden laadun seurantatulosten määrä on lisääntynyt sen jälkeen. Nousevien pysyvien pitoisuussuuntausten määrä on pysynyt suunnilleen samana, niitä todettiin edellisellä kaudella kolmella pohjavesialueella.

Taulukko 9.3. Pohjavesien laadun pitkäaikaiset pitoisuusmuutokset Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueen niillä riskipohjavesialueilla, joista oli saatavissa tarkasteluun riittäviä haitta-ainekohtaisia analyysituloksia.

Kunta 

Pohjavesialue 

Ei pysyvää        muutossuuntaa  pitoisuuksissa 

Laskeva pitoisuus (vuosi, jolloin  laskeminen on alkanut) 

Nouseva pitoisuus (maksimi, mittausvuosi) 

Vuosijakso, jolta arvio on tehty 

Eura 

Kauttua 

kromi,        
tri- ja tetrakloorieteeni 

kupari (2010) 

 

2010–2019
 2016–2020 

Eura 

Vaanii 

kloridi 

 
torjunta-aineet (2007) 

 

2010–2019 
2007–2018 

Eurajoki 

Hanninkylä 

 

 

kloridi (180 mg/l, 2017) 

2008–2017 

Eurajoki 

Irjanne 

 

nikkeli (2008) 

 

2008–2019 

Eurajoki 

Korvenkulma 

 

Kloridi (2012) 

 

2008–2019 

Harjavalta 

Järilänvuori 

*

*

*

1980–2019 

Huittinen 

Huhtamo-Kanteenmaa 

kloridi 

 

 

2003–2019 

Kankaanpää 

Hietaharjunkangas 

räjähdeaineet 

 

 

2009–2019  

Kankaanpää 

Pohjankangas 

räjähdeaineet 

 

 

2009–2019 

Kemiönsaari 

Björkboda 

kloridi 

 

 

2012–2019 

Kemiönsaari 

Kiila 

nitraatti 

 

 

2008–2019 

Koski Tl 

Sorvasto 

arseeni 

 

 

2002–2019 

Laitila 

Kovero 

kloridi 

 

 

2006–2019 

Laitila 

Palttila 

 

kloridi (2007) 

 

2006–2019 

Loimaa 

Leppikankaanselkä 

kloridi 

 

 

2007–2019 

Masku 

Humikkala-Alho 

kloridi 

 

 

2000–2019 

Masku 

Linnavuori 

kloridi 

 

 

2006–2019 

Mynämäki 

Hiivaniitty 

kloridi 

lyijy 

 

 

2007–2019 

2010–2019 

Mynämäki 

Motelli 

kloridi 

 

 

2000–2019 

Nousiainen 

Takkula 

 

torjunta-aineet (2012) 

 

2012–2019 

Oripää 

Oripäänkangas 

 

kloridi (2013) 
nitraatti (2012) 

 

2007–2019 
2010–2019 

Paimio 

Nummenpää-Aakoinen 

 

 

kloridi (205 mg/l, 2018) 

2007–2019 

Parainen 

Vikom 

 

torjunta-aineet (2008) 

 

2008–2018 

Pyhäranta 

Nihtiö 

 

nitraatti (2013) 

 

2009–2020 

Salo 

Kajala 

 

torjunta-aineet (2008) 

 

2008–2018 

Salo 

Kitula 

 

 

kloridi (110 mg/l, 2017) 

2006–2019 

Salo 

Mustamäki 

 

tri- ja tetrakloorieteeni (2002) 

 

2001–2019 

Salo 

Pyymäki-Tuohittu 

 

nitraatti (2008) 
torjunta-aineet (2008) 

 

2008–2018 
2008–2018 

Salo 

Ylhäinen-Kärkkä 

 

torjunta-aineet (2010) 

 

2010–2019 

Sauvo 

Nummenpää 

 

nitraatti (2008) 

kloridi (66 mg/l, 2017) 

2008–2020 

Säkylä 

Honkala 

**

**

**

2005–2018 

Säkylä 

Säkylänharju-Virttaankangas 

torjunta-aineet 
räjähdeaineet 

 

tetrakloorieteeni (2010) 

 

2006–2017 
2014–2018 
2004–2018 

Turku 

Kaarninko 

 

torjunta-aineet (2008) 
trikloorieteeni (2012) 

 

2005–2018 

2012–2018 

Ulvila 

Haistila-Ravani 

kloridi 

ammonium (2008) 

 

2008–2020 

* kupari, nikkeli, kadmium, sinkki, arseeni, koboltti ja sulfaatti: sekä nousevia että laskevia trendejä riippuen havaintopaikkojen sijainnista haitta-aineiden “pluumiin” nähden.

** tri- ja tetrakloorieteeni: Sekä nousevia että laskevia trendejä riippuen havaintopaikkojen sijainnista haitta-aineen “pluumiin” nähden.