9.1 Riskialueiden ja selvityskohteiden nimeäminen

Ennen varsinaista pohjaveden tilan luokittelua arvioitiin ihmistoiminnan aiheuttaman riskin taso pohjaveden laadulle ja määrälle. Tämän arvion sekä seurantatietojen perusteella nimettiin riskipohjavesialueet. Näille riskialueiksi nimetyille alueille tehtiin tarvittavat lisätarkastelut sekä määritettiin pohjaveden määrällinen ja kemiallinen tila. Mikäli pohjaveteen ei kohdistu merkittäviä ihmistoiminnan aiheuttamia riskejä, toisin sanoen alueita ei ole nimetty riskialueiksi, katsotaan pohjaveden tilan olevan näiden alueiden osalta hyvä. Selvityskohteiksi nimettiin sellaiset pohjavesimuodostumat, joiden pohjaveden laadusta ei ole riittävästi tietoa todentamaan kyseisen alueen ihmistoimintojen vaikutus.  Luokittelumenetelmää on tarkemmin kuvattu oppaassa: Ohje pohjaveden määrällisen ja kemiallisen tilan arviointiin. Vesienhoidon suunnittelu vuosille 2022-2027.

Kolmatta suunnittelukautta varten riskialueiksi nimetyt pohjavesimuodostumat on tarkistettu ja seurantatulosten perusteella kemialliseksi riskialueeksi on Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella nimetty 45 pohjavesialuetta (taulukko 9.2) ja selvityskohteiksi 15 pohjavesialuetta (taulukko 9.1). Määrällisiä riskialueita tai selvityskohteita ei nimetty.

Taulukko 9.1. Selvityskohteet Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella.

Kunta, pohjavesialue 

Kunta, pohjavesialue 

Kunta, pohjavesialue 

Lieto, Alhojoki-Rauvola 

Pori, Ulasoori-Vähärauma 

Salo, Haanmäki 

Loimaa, Hattukuoppa-Leppisuo 

Pori, Karjaranta 

Salo, Kavilannummi 

Naantali, Taattinen 

Pori, Lamppi 

Taivassalo, Kirkonkylä 

Pori, Finpyy 

Rauma, Kirkonkylä 

Ulvila, Kirkonkylä 

Pori, Noormarkun keskusta 

Salo, Märynummi 

Ulvila, Palus