9.3 Pohjavesien luokittelu Lounais-Suomessa

Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa päivitettiin keväällä 2019 pohjavesialueiden luokittelua kolmannen suunnittelukauden toimenpiteiden suunnittelua varten. Tilan arviointi tehtiin kaikille riskialueiksi nimetyille pohjavesialueelle, ja pohjaveden tilaa arvioitiin sekä kemiallisen että määrällisen tilan perusteella.

Lounaisessa Suomessa on 45 riskipohjavesialuetta, joilla on tai on ollut merkittävästi ihmistoimintoja, joista saattaa aiheutua riskiä pohjaveden laadulle. Kaikilla Lounais-Suomen pohjavesialueilla määrällinen tila on hyvä. Sen sijaan viiden pohjavesialueen kemiallinen tila on huono (taulukko 9.2, kuva 9.1). Syynä pohjavesialueiden huonoon kemialliseen tilaan ovat mm. raskasmetallit, liuotinaineet (tri- ja tetrakloorieteeni), kasvinsuojeluaineet ja tiesuolauksesta peräisin olevat kloridit. Suurimmalla osalla näistä huonossa tilassa olevista pohjavesialueista pohjavedenotto on jouduttu lopettamaan tai vedenkäsittelyä on lisätty, jotta pilaavan aineen pitoisuus jäisi alle talousveden raja-arvojen.  

Taulukko 9.2. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella nimetyt 45 riskipohjavesialuetta ja pohjavesialueiden tilaluokittelu.

Kunta 

Pohjavesialue 

Tilaa heikentävät aineet 

Pinta-ala (km2)

Arvioitu muodostuvan pohjaveden määrä (m3/vrk)

Kemiallinen tila

Eura 

Kauttua 

liuottimet, metallit (Cu, Cr) 

1,7

740

Hyvä

Eura 

Vaanii 

torjunta-ainejäämät, kloridi, liuottimet 

7,4

2100

Hyvä

Eurajoki 

Irjanne 

nikkeli 

2,5

1300

Hyvä

Eurajoki 

Korvenkulma 

kloridi 

2,0

650

Hyvä

Eurajoki 

Hanninkylä 

kloridi 

0,3

350

Hyvä

Eurajoki 

Kotkajärvi 

torjunta-ainejäämät 

0,9

400

Hyvä

Harjavalta 

Järilänvuori 

metallit (Cu, Ni, Zn, Cd, As, Co), sulfaatti 

24,0

10000

Huono

Huittinen 

Huhtamo-Kanteenmaa 

kloridi 

2,9

2000

Hyvä

Kankaanpää 

Pohjankangas 

räjähdeaineet 

11,2

7000

Hyvä

Kankaanpää 

Hietaharjunkangas 

räjähdeaineet 

26,2

17000

Hyvä

Kemiönsaari 

Björkboda 

kloridi 

1,0

500

Hyvä

Kemiönsaari 

Kiila 

nitraatti, torjunta-ainejäämät 

1,8

570

Hyvä

Kokemäki 

Säpilä 

liuottimet 

6,1

3000

Hyvä

Koski Tl 

Sorvasto 

arseeni 

2,8

1000

Hyvä

Laitila 

Kovero 

kloridi 

1,4

400

Hyvä

Laitila 

Palttila 

kloridi 

1,5

500

Hyvä

Loimaa 

Leppikankaanselkä 

kloridi 

3,4

1500

Hyvä

Masku 

Humikkala-Alho 

kloridi, torjunta-ainejäämät 

2,1

1375

Huono

Masku 

Linnavuori 

kloridi 

0,8

450

Hyvä

Mynämäki 

Hiivaniitty 

kloridi, lyijy 

1,1

600

Hyvä

Mynämäki 

Motelli 

kloridi 

1,8

1200

Hyvä

Mynämäki 

Maansilta 

kloridi 

1,2

160

Hyvä

Naantali 

Lietsala 

metallit (Co, Ni, Zn) 

2,2

700

Hyvä

Nakkila 

Pyssykangas 

liuottimet, hiilivedyt, PAH-yhdisteet 

3,2

500

Hyvä

Nakkila 

Viikkala-Pirilä 

metallit (Co, Cr, Ni), MTBE, öljyhiilivedyt 

4,3

1500

Hyvä

Nousiainen 

Takkula 

torjunta-ainejäämät 

7,6

1200

Hyvä

Oripää 

Oripäänkangas 

kloridi, nitraatti, torjunta-ainejäämät 

31,3

20000

Hyvä

Paimio 

Nummenpää-Aakoinen 

kloridi 

1,6

800

Hyvä

Parainen 

Vikom 

torjunta-ainejäämät 

0,7

150

Hyvä

Pyhäranta 

Nihtiö 

nitraatti 

0,3

200

Hyvä

Salo 

Mustamäki 

liuottimet, MTBE, öljyhiilivedyt 

0,8

250

Hyvä

Salo 

Saarenkylä 

öljyhiilivedyt, freonit 

14,2

8000

Hyvä

Salo 

Pyymäki-Tuohittu 

nitriitti, torjunta-ainejäämät 

7,4

2500

Hyvä

Salo 

Kajala 

torjunta-ainejäämät, metallit (As, Cd, Cr, Pb, Zn) 

1,9

600

Hyvä

Salo 

Ylhäinen-Kärkkä 

torjunta-ainejäämät 

3,3

2000

Hyvä

Salo 

Kukinhuoneenharju 

PAH-yhdisteet, hiilivedyt, fenolit 

2,0

700

Hyvä

Salo 

Kitula 

kloridi 

2,2

300

Huono

Sauvo 

Nummenpää 

torjunta-ainejäämät, kloridi 

0,5

510

Hyvä

Säkylä 

Honkala 

liuottimet 

3,1

1200

Huono

Säkylä 

Uusikylä 

öljyhiilivedyt, liuottimet 

5,7

1400

Hyvä

Säkylä 

Säkylänharju-Virttaankangas 

liuottimet, MTBE, räjähdeaineet, torjuta-ainejäämät 

84,9

35000

Hyvä

Turku 

Huhtamäki 

öljyhiilivedyt, PAH-yhdisteet 

1,4

500

Hyvä

Turku 

Munittula 

MTBE, perfluoratut yhdisteet 

1,8

1500

Hyvä

Turku 

Kaarninko 

liuottimet, torjunta-ainejäämät, kloridi 

2,2

2500

Huono

Ulvila 

Haistila-Ravani 

ammonium, kloridi, torjunta-ainejäämät 

4,4

4500

Hyvä

 

Kartta

Kuva 9.1. Riskialueet, selvityskohteet ja pohjavesien tila Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella.