18.4 Alueelliset tilaisuudet ja tiedotus

Varsinais-Suomen ELY-keskus on osallistunut useisiin alueellisiin sekä eri sidosryhmien järjestämiin tilaisuuksiin, joissa on käsitelty vesien tilaa, vesienhoitotoimenpiteitä sekä esitelty vesiensuojeluun liittyviä hankkeita. Samalla on tiedotettu vesienhoidon suunnittelutilanteesta ja kuulemisasioista. Vesienhoidon kuulemisen aikana (2.11.2020–14.5.2021) järjestettiin Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella seitsemän kuntatilaisuutta (Teams-videoyhteys) vesienhoidon suunnittelualueittain, joissa esiteltiin alueen vesienhoidon toimenpideohjelmaa tarkemmin kyseisten kuntien osalta. Yksi tilaisuuksista käsitteli merenhoidon toimenpideohjelmaa ja oli suunnattu rannikkoalueen kunnille. Vesienhoidosta on tiedotettu vesienhoitotyön eri vaiheissa kuten kuulemisten yhteydessä. Lisäksi merkittävistä suunnitteluvaiheista, kuten pinta- ja pohjavesien luokittelusta on laadittu tiedotteita.