12.1 Pohjaveden seuranta ja seurannan kehittämistarpeet Pirkanmaalla

Pirkanmaalla pohjavesialueiden riski- ja tilaluokituksessa käytettyjä seurantatuloksia on kaikkiaan 81 pohjavesialueelta (taulukko 12.1 ja kuva 12.1). Näistä määrällisen tilan perusseurantaa on tehty 74 ja kemiallisen tilan perusseurantaa 47 pohjavesialueella. Kemiallisen tilan toiminnallisen seurannan paikkoja on ollut yhteensä 31 pohjavesialueella.

Seurantaan kuuluvat mm. ympäristöhallinnon seurantakohteet ja pohjavesiasemat, maa- ja metsätalouden kuormituksen seurantapaikat, kloridiseuranta, ympäristö- ja maa-aineslupien mukainen tarkkailu, vedenottamoiden tarkkailu ja pilaantuneen pohjaveden tarkkailu. Mukana on myös yksittäisiin tutkimuksiin ja selvityksiin liittyviä havaintotuloksia.

Pirkanmaalla pohjavesiseurantaa ei ole riittävästi. Erityisesti kemiallisen tilan yhtenäisessä ja pitkäaikaisessa seurannassa on puutteita. Pääsääntöisesti pohjavesien tilaa heikentävät aineet ovat vanhoja päästöjä kuten torjunta-aineiden hajoamistuotteita ja liuottimia tai yksittäisiä havaintoja kohonneesta haitta-ainepitoisuudesta. Näiden haitta-aineiden osalta ei ole riittävän pitkiä aikasarjoja pitoisuustrendien määrittämiseen.

Pohjaveden seurannan kehittämistarpeet Pirkanmaalla liittyvät ympäristöhallinnon seurantaverkon laajentamiseen, velvoitetarkkailusta saatavien tulosten entistä tehokkaampaan keräämiseen sekä ilmastonmuutoksen myötä pohjaveden määrällisen tilan muutoksiin varautumiseen.

Seurantaverkon laajentaminen mahdollistaa tulosten laadun ja luotettavuuden sekä pitkäaikaisten muutosten seurannan, kun käytössä on entistä monipuolisempi joukko omia havaintopaikkoja. Tehokkaammalla velvoitetarkkailutulosten keräämisellä varmistetaan, että seurantatietoja saadaan säännöllisesti myös ympäristöhallinnon seurannan ulkopuolisilta havaintopaikoilta. Tehokkaampi velvoitetarkkailutulosten kerääminen tuo esiin myös mahdollisia päällekkäisyyksiä seurantapaikkojen suhteen ja mahdollistaa eri toimintojen tasapainon pohjaveden tilan seurannassa. Ilmastonmuutoksesta johtuvien kuivien kausien lisääntyminen aiheuttaa haasteita vesihuollolle. Tästä syystä määrällisen tilan seurantaa pitäisi vedenottamoilla lisätä nykyistä enemmän.

Taulukko 12.1. Pohjavesien määrällisen ja kemiallisen tilan seuranta pohjavesialueittain Pirkanmaalla.

Pohjavesialue

Kunta

Määrällinen seuranta

Kemiallinen tila,

perusseuranta

Kemiallinen tila,

toiminnallinen

seuranta

Kylmäkoski B

Akaa

x

x

x

Ketunkivenkangas

Hämeenkyrö

x

-

-

Mahnalanharju

Hämeenkyrö

x

x

-

Mannanmäki

Hämeenkyrö

x

-

x

Mihari

Hämeenkyrö

x

x

-

Ulvaanharju

Hämeenkyrö

x

x

-

Heinistö

Ikaalinen

x

x

x

Lauttalamminkulma

Ikaalinen

x

-

x

Teikangas

Ikaalinen

x

-

x

Vatulanharju

Ikaalinen

x

x

-

Välikylä

Ikaalinen

x

-

-

Huikonkangas

Juupajoki

x

x

-

Mato-Ellinmäki

Juupajoki

x

-

-

Kirkkoharju

Kangasala

x

-

-

Kirkkoharju-Keisarinharju

Kangasala

x

x

x

Vehoniemenharju

Kangasala

x

x

x

Vuortenharju

Kangasala

x

-

-

Kirkonkylä

Kihniö

-

-

x

Karklampi

Kuhmoinen

x

x

-

Mällykäinen

Kuhmoinen

x

x

x

Henneri

Lempäälä

x

x

-

Lempäälä-Mäyhäjärvi A

Lempäälä

-

x

x

Lempäälä-Mäyhäjärvi C

Lempäälä

x

-

x

Leukamaa

Lempäälä

x

-

-

Pollarinkangas

Mänttä-Vilppula

x

x

-

Rautainharju

Mänttä-Vilppula

x

-

-

Valkeiskangas

Mänttä-Vilppula

x

x

-

Maatialanharju

Nokia

x

x

x

Hirtolahti

Orivesi

x

x

x

Karhunotko

Orivesi

x

-

-

Oriveden keskusta

Orivesi

x

-

x

Yröskangas

Orivesi

x

-

-

Hoseuskangas

Parkano

x

x

-

Isokangas

Parkano

x

x

x

Lapinneva pohjoinen

Parkano

x

-

-

Lapinneva-Lapiolahti

Parkano

x

-

-

Latikkakangas

Parkano

x

x

-

Metsäsianvuori

Parkano

x

x

x

Mäntylänharju

Parkano

x

x

x

Ristiharju

Parkano

x

-

-

Vuorijärvi

Parkano

x

-

-

Arkkuinsuo

Punkalaidun

x

-

-

Isokangas-Syrjänharju

Pälkäne

x

x

x

Kollolanharju

Pälkäne

x

x

x

Syrjänharju-Konkinharju A

Pälkäne

x

-

-

Syrjänharju-Konkinharju B

Pälkäne

x

x

-

Jäminkipohja

Ruovesi

x

-

-

Kirkkokangas

Ruovesi

x

x

x

Kukkokangas

Ruovesi

x

x

-

Leppäkangas

Ruovesi

x

x

-

Navettaharju

Ruovesi

x

-

-

Nuottiharju

Ruovesi

-

x

-

Pakonen

Ruovesi

x

x

-

Raiskinkangas

Ruovesi

x

-

-

Ruhala

Ruovesi

-

-

x

Siikakangas

Ruovesi

x

x

-

Särkikangas-Välikangas

Ruovesi

x

x

-

Houhajärvi A

Sastamala

x

-

-

Houhajärvi B

Sastamala

x

x

-

Hyynilänkangas-Suodenniemi

Sastamala

x

-

-

Koppalaisenmaa

Sastamala

-

x

x

Aakkulanharju

Tampere

x

x

x

Epilänharju-Villilä A

Tampere

x

x

x

Epilänharju-Villilä B

Tampere

x

x

x

Jakamakangas

Tampere

x

x

x

Rääkkykangas

Tampere

x

x

-

Jeltinkangas

Urjala

x

x

-

Kallionkulma

Urjala

x

-

-

Kiimakangas

Urjala

x

x

-

Laukeela

Urjala

x

-

x

Pynnänkangas

Urjala

x

x

-

Sääksmäki

Valkeakoski

-

x

x

Isovuori

Virrat

x

-

-

Jähdyspohja

Virrat

x

x

-

Puttosharju

Virrat

x

x

x

Hangasjärvi

Ylöjärvi

x

-

-

Karusta

Ylöjärvi

-

-

x

Lintuharju B

Ylöjärvi

x

-

-

Seitsemisharju

Ylöjärvi

x

x

-

Vilpeenharju

Ylöjärvi

x

-

-

Ylöjärvenharju

Ylöjärvi

x

x

x

Pohjaveden seuranta seurantalajeittain Pirkanmaalla.

Kuva 12.1. Pohjaveden seuranta seurantalajeittain Pirkanmaalla.