5.1.2 Iso-Längelmävesi ja Hauhon reitti

Längelmäveden-Hauhon reitti alkaa Jämsästä ja jatkuu Oriveden kautta Kangasalle, jossa se laskee Kaivannon kanavan kautta Roineeseen ja edelleen Mallasveteen. Hauhon reitin latvat laskevat Kuohijärven ja Kukkian kautta Iso-Roineeseen, josta reitti jatkuu Ilmoilanselän ja Pinteleen kautta Mallasveteen. Pälkänevesi laskee suoraan Mallasveteen. Täältä reitin vedet laskevat Valkeakosken Apian kautta Vanajaveden Kärjenniemenselkään. Längelmäveden-Hauhon reitille on ominaista luontainen vesien kirkkaus ja karuus, koska valuma-alueella on vähän soita. Längelmäveden reitti on Tampereen seudun ja Etelä-Pirkanmaan tärkein vedenhankinta-alue. Reitillä sijaitsee useita Natura 2000 –verkostoon kuuluvia kohteita. Alueen perustietoja on esitetty taulukoissa 5.3 ja 5.4.

Taulukko 5.3. Perustietoja Iso-Längelmäveden ja Hauhon reitin suurimmista virtaavista vesistä. Virtaamatiedot ovat vuosilta 1970–2019.

Nimi

Valuma-alue, km2

Virtaamat

Keskiv. m3/s

Yliv. m3/s

Aliv. m3/s

Valkeakoski

4 450

35

109

4

 

Taulukko 5.4. Perustietoja Iso-Längelmäveden ja Hauhon yli 500 ha:n järvistä (*säännöstelty järvi).

Järvinumero

Järven nimi

Pinta-ala km2

Tilavuus milj. m3

Keskisyvyys m

Suurin syvyys m

35.711.1.001

Mallasvesi (N60 84.20) x1

56,1

383,7

6,8

32,9

35.712.1.001

Roine (N60 84.20) x2

14,3

59,4

4,2

22,8

35.713.1.001

Roine (N60 84.20) x3

40,6

342,3

8,5

38,0

35.714.1.001

Pälkänevesi (N60 84.20) x1

30,5

232,4

7,6

43,9

35.715.1.001

Pälkänevesi (N60 84.20) x2

16,1

126,3

7,9

46,6

35.721.1.001

Längelmävesi

134,0

909,1

6,8

59,3

35.722.1.001

Längelmäveden Koljonselkä

40,6

370,6

9,2

56,4

35.723.1.018

Kolhinselkä Eväjärvi

8,9

49,2

5,6

22,4

35.725.1.001

Iso-Löytäne

8,9

77,2

8,7

31,3

35.726.1.001

Eräjärvi

8,4

17,7

2,1

15,5

35.727.1.002

Kuhmajärvi

5,1

22,7

4,5

10,8

35.731.1.001

Vesijärvi*

39,9

238,3

6,0

39,0

35.761.1.002

Pitkävesi

6,4

37,6

5,8

25,4

35.762.1.001

Pajulanjärvi

6,9

23,7

3,4

17,0

35.766.1.013

Hahmajärvi

6,2

52,5

8,5

26,1

35.771.1.006

Ilmoilanselkä

14,8

65,1

4,4

23,0

35.722.1.001

Hauhonselkä

22,1

79,2

3,6

10,0

35.773.1.001

Iso-Roine

30,9

221,3

7,2

73,0

35.774.1.001

Pyhäjärvi

9,5

95,3

10,1

35,0

35.781.1.002

Kukkia

43,9

229,7

5,2

35,6

35.782.1.001

Kuohijärvi

34,7

335,1

9,7

33,0

35.783.1.001

Nerosjärvi

7,8

34,8

4,5

20,5

35.784.1.001

Vesijako

16,5

118,1

7,2

36,8

35.784.1.002

Vehkajärvi

26,1

144,3

5,5

19,6

35.784.1.033

Lummene

17,9

75,1

4,2

30,8

35.792.1.001

Ormajärvi

6,6

63,2

9,6

29,4