17.4 Vesienhoidon verkostot

Pirkanmaalla on tehty pitkäjänteistä työtä alueen vesienhoidon verkostojen luomiseksi ja kehittämiseksi. ELY-keskuksen rooli vesienhoidon toimeenpanossa ja vesistökunnostuksissa painottuu harkinnanvaraisten avustusten myöntämiseen ja hankkeiden edistämiseen, ja varsinaiset toteuttajat ovat yleisimmin yhdistyksiä, osakaskuntia tai maanomistajia. Toteuttajatahot tarvitsevat vesistökunnostushankkeiden tueksi neuvontaa, vertaistukea ja ohjausta. Tavoitteellinen verkostotyö auttaa hankkeiden aktivoimisessa sekä rahoituksen tehokkaassa kohdentamisessa.

Alueellinen vesistökunnostusverkosto, jota koordinoi Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys, kokoaa yhteen alueelliset vesienhoidon toimijat. Verkoston jäseninä on useita vesienhoidon sidosryhmiä, sekä paikallisia vesienhoitoa toteuttavia tahoja. Verkosto on avoin kaikille vesienhoidosta kiinnostuneille.

Ympäristöministeriön rahoittamassa hallituksen kärkihankkeessa ”Yhteistyöllä vesistöt kuntoon Ikaalisten reitillä” 2017–2019 perustettiin Ikaalisten reitin vesienhoidon neuvottelukunta. Neuvottelukunta koostuu Ikaalisten reitin alueen toimijoista, jotka vaikuttavat vesien tilaan alueella. Mukana ovat mm. paikalliset vesistöjen käyttäjät, alueen kunnat, yhdistykset ja järjestöt sekä maa- ja metsätalouden ja kalatalouden tärkeimmät toimijat sekä viranomaiset.

Eteläiselle Pirkanmaalle perustetaan v. 2021 vastaava vesienhoidon neuvottelukunta osana Vesiensuojelun tehostamisohjelmaa. Alueella vesistöjen tila on muuta Pirkanmaata heikompi, ja yhteistyön lisäämiselle on tarvetta.