5 Tarkasteltavat pintavedet

Pirkanmaan vesienhoidon toimenpideohjelma kattaa kaikki yli 50 ha:n suuruiset järvet ja niiden laskujoet. Näillä kriteereillä toimenpideohjelman alueella on 294 järvimuodostumaa ja 137 jokimuodostumaa.

 

Vesimuodostumat ovat vesienhoidon toimenpideohjelmassa tarkastelun perusyksikköjä