17.1 Kuuleminen

Vesienhoitosuunnitelman laatimisen yhteydessä järjestetään kaksi kuulemiskierrosta. Vesienhoidon työohjelma, aikataulu sekä vesienhoitoalueen keskeiset kysymykset (2022–2027) olivat kuultavana 8.1. - 9.7.2018. Ehdotus vesienhoitosuunnitelmaksi sekä ympäristöselostus olivat kuultavana 2.11.2020 - 14.5.2021. Kaikilla halukkailla oli mahdollista antaa palautetta sähköisenä verkon kautta sekä sähköpostilla tai kirjeitse ELY-keskuksen kirjaamoihin. Keskeisiltä toimijoilta pyydettiin lausunnot. Palautetta on käsitelty tarkemmin Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmassa. Kuulemispalaute on otettu huomioon vesienhoitosuunnitelmia ja toimenpideohjelmia laadittaessa.

Saatua palautetta on otettu huomioon laadittaessa toimenpideohjelmia ja vesienhoitosuunnitelmaa.