3.3 Uimarannat

EU-uimarannalla tarkoitetaan vesimuodostuman uimarantaa, jolla oletetaan käyvän huomattava määrä uimareita päivän aikana. EU-uimarannoista puhuttaessa huomattavalla määrällä tarkoitetaan sellaista uimareiden määrää, jonka kunnan terveydensuojeluviranomainen katsoo huomattavaksi ottaen huomioon kyseisen uimarannan aikaisemmat kehityssuuntaukset tai käytettävissä olevan infrastruktuurin tai uimarannalla käytettävissä olevat tilat tai muut uinnin edistämiseksi tehdyt toimenpiteet. EU-uimarantojen hallinta tapahtuu uimavesidirektiivin (2006/7/EY) perusteella annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (177/2008) nojalla. Asetuksen tarkoituksena on uimavesien laadun turvaaminen mm. hygieenisen tilan kannalta.

Kunnan terveydensuojeluviranomainen valvoo yleisten uimarantojen veden laatua. Uimavesien hallintaa varten kunnan terveydensuojeluviranomaiset laativat uimavesiprofiilin, joka sisältää mm. kuvauksen kyseisen uimaveden ominaisuuksista ja mahdollisista saastumisen syistä, arvioita haitallisista tilanteista, kuten runsaasta sinilevien esiintymisestä tai lyhytkestoisesta saastumisesta, tietoa seurannasta sekä uimaveden hallintaan ja valvontaan liittyvät yhteystiedot. Profiili tarkistetaan tietyin vuosivälein riippuen uimaveden laadun luokasta. Kun uimarantojen uimavesiprofiileja laaditaan ja tarkistetaan, tullaan hyödyntämään vesienhoitolain nojalla tehdyistä vesien tilan arvioinneista ja seurannasta saatuja tietoja.

Pirkanmaalla EU-uimarantoja on yhteensä 37. Ne sijaitsevat pääasiassa suurten asutuskeskusten tai lomakeskusten läheisyydessä olevissa järvissä tai lammissa ja näistä neljä sijaitsee myös pohjavesialueilla (taulukot 3.2 ja 3.3, kuva 3.1). EU-uimarannoista osa sijaitsee vesimuodostumissa (Vanajavesi, eteläinen Pyhäjärvi ja Kyrösjärven Kelminselkä, yhteensä 5 kpl), jotka on luokiteltu hyvää huonommiksi ja ne käsitellään toimenpideohjelmassa.

Taulukko 3.2. Pirkanmaan toimenpideohjelma-alueen EU-uimarannat.

Järvinumero

Järven nimi

Uimarannan nimi

Kunta

Vesienhoidon tavoitteiden täyttyminen

Uimaveden laatuvaatimusten täyttyminen

14.224.1.001

Alainen-Karkjärvi

UIMALA

Kuhmoinen

kyllä

kyllä

35.131.1.001

Rautavesi

ALASENRANTA

Sastamala

ei

kyllä

35.131.1.001

Rautavesi

PORORANTA

Sastamala

ei

kyllä

35.211.1.001

Pyhäjärvi (N60 77.20) etelä

LEMPOISTEN UIMALA

Lempäälä

ei

kyllä

35.211.1.001

Pyhäjärvi (N60 77.20) pohjoinen

PYYNIKKI

Tampere

kyllä

kyllä

35.211.1.001

Pyhäjärvi (N60 77.20) pohjoinen

TAHMELA

Tampere

kyllä

kyllä

35.211.1.004

Tohloppi

TOHLOPPI, UUSI RANTA

Tampere

kyllä

kyllä

35.211.1.006

Vähäjärvi

KURIKANVAINIO

Pirkkala

ei luokiteltu

kyllä

35.213.1.001

Vihnusjärvi

KENNONNOKKA

Nokia

kyllä

kyllä

35.213.1.003

Tesomajärvi

RISTIMÄKI

Tampere

kyllä

kyllä

35.214.1.004

Alasjärvi

ALASJÄRVI

Tampere

kyllä

kyllä

35.214.1.007

Kaukajärvi

LIUTTU

Kangasala

kyllä

kyllä

35.214.1.007

Kaukajärvi

KAUKAJÄRVI UIMALA

Tampere

kyllä

kyllä

35.214.1.007

Kaukajärvi

RIIHINIEMI

Tampere

kyllä

kyllä

35.216.1.004

Peltolammi

PELTOLAMMI UIMALA

Tampere

kyllä

kyllä

35.222.1.001

Vanajavesi (N60 79.40) x1

SATAMA

Akaa

ei

kyllä

35.242.1.011

Hervantajärvi

HERVANTAJÄRVI

Tampere

kyllä

kyllä

35.242.1.014

Suolijärvi

SUOLIJÄRVI

Tampere

kyllä

kyllä

35.242.1.015

Särkijärvi

LAHDESJÄRVI

Tampere

kyllä

kyllä

35.311.1.001

Näsijärvi (N60 95.40) x1

RAUHANIEMI

Tampere

kyllä

kyllä

35.311.1.001

Näsijärvi (N60 95.40) x1

SUOMENSAARI

Tampere

kyllä

kyllä

35.311.1.001

Näsijärvi (N60 95.40) x1

KUUSELA

Ylöjärvi

kyllä

kyllä

35.311.1.001

Näsijärvi (N60 95.40) x1

SIIVIKKALA

Ylöjärvi

kyllä

kyllä

35.311.1.001

Näsijärvi (N60 95.40) x1

ELIANDER

Tampere

kyllä

kyllä

35.313.1.002

Keijärvi

ARO

Ylöjärvi

kyllä

kyllä

35.313.1.002

Keijärvi

RÄIKKÄ

Ylöjärvi

kyllä

kyllä

35.412.1.001

Vaskivesi-Visuvesi

KALETTOMANLAHTI

Virrat

kyllä

kyllä

35.515.1.001

Järvenkylänjärvi

JÄRVENKYLÄ

Hämeenkyrö

kyllä

kyllä

35.521.1.001

Kyrösjärvi Kelminselkä

KASINO

Ikaalinen

ei

kyllä

35.521.1.001

Kyrösjärvi Kelminselkä

KYLPYLÄ

Ikaalinen

ei

kyllä

35.521.1.001

Kyrösjärvi Kelminselkä

TOIVOLANS. LEIRINTÄ

Ikaalinen

ei

kyllä

35.521.1.001

Kyrösjärvi

HAVERI

Ylöjärvi

kyllä

kyllä

35.534.1.001

Kankarinjärvi

PYHÄNIEMI

Kihniö

kyllä

kyllä

35.711.1.001

Mallasvesi (N60 84.20) x1

PAKANRANTA

Pälkäne

kyllä

kyllä

35.711.1.001

Mallasvesi (N60 84.20) x1

APIA

Valkeakoski

kyllä

kyllä

35.731.1.001

Vesijärvi

VESANIEMI

Kangasala

ei

kyllä

35.781.1.002

Kukkia

KIRKONKYLÄ

Pälkäne

kyllä

kyllä

 

Taulukko 3.3. Pohjavesialueille sijoittuvat uimarannat ja niiden yhteys pohjaveteen.

Kunta

Pohjavesialue

Uimaranta

Yhteys

Hämeenkyrö

Mannanmäki

Järvenkylä

Isotooppitutkimusten perusteella (GTK, 2018) järven vettä ei suotaudu merkittävissä määrin pohjavesimuodostumaan.

Kangasala

Kirkkoharju

Vesaniemi

Järven vettä suotautuu mahdollisesti pohjavesimuodostumaan

Kihniö

Pyhäniemi

Pyhäniemi

Järven vettä suotautuu pohjavesimuodostumaan

Nokia

Maatialanharju

Maatiala, Vihnusjärvi

Järven vettä suotautuu pohjavesimuodostumaan