5.1.3 Ikaalisten reitti ja Jämijärvi

Ikaalisten reitin virkistyskäytöllinen merkitys on suuri. Valuma-alueen latvoilla on runsaasti turvemaita ja Ikaalisten reitin järvet ovatkin ruskeavetisiä. Valuma-alueen itäosissa sijaitsee 3000 ha laajuinen Seitsemisen kansallispuisto. Valuma-alueen latvoilla, alueen luoteis- ja pohjoisosissa on useita soidensuojelukohteita. Alueella sijaitsee myös kolme merkittävää jokihelmisimpukkajokea (Pinsiön-Matalusjoki, Ruonanjoki sekä Turkimusoja). Kyrösjärvestä vedet purkautuvat Kyröskosken kautta Mahnalanselälle ja edelleen Siuronkosken kautta Kuloveteen. Alueen perustietoja on esitetty taulukoissa 5.5 ja 5.6.

Taulukko 5.5. Perustietoja Ikaalisten reitin ja Jämijärven suurimmista virtaavista vesistä. Virtaamatiedot ovat vuosilta 2002–2019 (Siuronkoski) ja 1988–2019 (Kyröskoski).

Nimi

Valuma-alue, km2

 

Virtaamat

Keskiv. m3/s

Yliv. m3/s

Aliv. m3/s

Siuronkoski

3 155

30

121

0

Kyröskoski

2 627

27

122

0

 

Taulukko 5.6. Perustietoja Ikaalisten reitin ja Jämijärven yli 500 ha:n järvistä (*säännöstelty järvi).

Järvinumero

Järven nimi

Pinta-ala km2

Tilavuus milj. m3

Keskisyvyys m

Suurin syvyys m

35.511.1.001

Mahnalanselkä Kirkkojärvi*

19,6

94,1

4,8

25,6

35.521.1.001

Kyrösjärvi*

96,1

997,7

10,4

47,0

35.534.1.001

Kankarinjärvi

7,5

15,4

2,1

11,5

35.538.1.010

Nerkoonjärvi

15,2

55,8

3,7

16,0

35.561.1.004

Kuivasjärvi

6,4

22,5

3,5

15,7

35.542.1.001

Jämijärvi

8,8

38,0

4,3

25,9

35.573.1.001

Aurejärvi

21,2

156,3

7,4

39,0