8.5.2 Iso-Längelmävesi ja Hauhon reitti

Iso-Längelmäveden ja Hauhon reitin järvistä säännöstellään Nerosjärveä, Niemisjärveä ja Vesijärveä sekä Eteläistenjärveä. Nerosjärveä säännöstellään Porraskosken voimalaitoksen avulla, Niemisjärveä Tuppikosken padolla, Vesijärveä Vääksyn voimalaitosrakenteilla ja Eteläistenjärveä Hyvälän järjestelypadon avulla. Lisäksi Juupajoen voimalaitoksen säännöstelyn myötä on syntynyt yläpuolelle Tehtaanjärvi.

Valkeakosken voimalaitoksen rakenteet mahdollistaisivat yläpuolisten vesistöalueiden säännöstelyn. Luvan mukaan Mallasvedestä purkautuvien päivittäisten virtaamien tulee vastata vesimäärää, joka purkautuisi Mallasvedestä luonnontilassa eli tilanteessa, jossa voimalaitosta ei olisi rakennettu.

Kaikki yllä mainitut voimalaitokset patoineen ovat merkittäviä vaellusesteitä. Valkeakosken voimalaitos Apian virrassa muodostaa täydellisen vaellusesteen Vanajaveden sekä Längelmäveden-Hauhon reitin välille. Korkeuseroa vesistöjen välillä on noin 4 metriä.