17.2 Vesienhoidon yhteistyöryhmä

Pirkanmaan ELY-keskuksen toimialueelle on perustettu vesienhoidon yhteistyöryhmä, joihin on koottu mahdollisimman kattavasti alueen eri eturyhmien edustusta (liite 5). Yhteistyöryhmä voi tehdä suunnittelun edetessä ELY-keskukselle ehdotuksia vesienhoidon tavoitteista ja lisäksi yhteistyöryhmä seuraa, arvioi ja ennakoi vesien käyttöä, suojelua ja tilaa sekä näiden kehitystä alueella. Yhteistyöryhmä käsittelee ehdotuksen vesienhoitosuunnitelmaksi ja sitä varten laadittuja selvityksiä ja ohjelmia ja ottaa niihin kantaa. Yhteistyöryhmät edistävät myös tiedonkulkua viranomaisten ja muiden sidostyhmien välillä.

Pirkanmaan ELY-keskuksen alueen vesienhoidon yhteistyöryhmässä on edustettuna 33 eri tahoa. Yhteistyöryhmä kokoontuu säännöllisesti ja kokousajankohdat sekä kokouspöytäkirjat ja kokoonpano ovat luettavissa Internet-sivuilta www.ymparisto.fi > Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoito ELY-keskuksissa > Pirkanmaa > Osallistuminen vesienhoitoon.