5.1.4 Pyhäjärven alue ja Vanajavesi

Vanajaveden-Pyhäjärven alue rajoittuu etelässä Miemalanselkään ja pohjoisessa Tammerkoskeen sekä Nokianvirtaan. Längelmäveden – Hauhon reitti laskee Vanajaveden-Pyhäjärven alueeseen Valkeakosken kautta. Vanajavesi laskee Pyhäjärveen Lempäälän Herralanvuolteen ja Lempäälän kanavan kautta. Tampereen alapuolinen Pyhäjärvi on koko vesistöalueen keskusjärvi, joka laskee Nokianvirran Melon voimalaitoksen kautta Kuloveteen. Ns. Iso-Kulovesi koostuu Kulo-, Rauta- ja Liekovedestä. Liekoveden luusuan Hartolankosken voimalaitoksen jälkeen alkaa Kokemäenjoki. Alueen perustietoja on esitetty taulukoissa 5.7 ja 5.8.

Taulukko 5.7. Perustietoja Pyhäjärven alueen ja Vanajaveden suurimmista virtaavista vesistä. Virtaamatiedot ovat vuosilta 1970–2019.

Nimi

Valuma-alue, km2

Virtaamat

Keskiv. m3/s

Yliv. m3/s

Aliv. m3/s

Nokianvirta

17 073

138

419

0

Kuokkalankoski ja Lempäälän kanava

8 641

68

229

13

 

Taulukko 5.8. Perustietoja Pyhäjärven alueen ja Vanajaveden yli 500 ha:n järvistä (*säännöstelty järvi).

Järvinumero

Järven nimi

Pinta-ala km2

Tilavuus milj. m3

Keskisyvyys m

Suurin syvyys m

35.131.1.001

Rautavesi*

30,3

150,4

5,0

26,3

35.132.1.001

Kulovesi*

36,4

258,4

7,1

36,7

35.211.1.001

Pyhäjärvi (N60 77.20)*

121,6

668,7

5,5

50,2

35.221.1.002

Liponselkä*

6,1

55,2

0,9

10,6

35.222.1.001

Vanajavesi (N60 79.40) x1*

46,9

-

-

-

35.231.1.001

Vanajavesi (N60 79.40) x2*

102,9

793,1

7,7

23,9

35.232.1.003

Miemalanselkä - Lepaanvirta

11,1

-

-

-

35.237.1.001

Lehijärvi

7,0

46,0

6,5

18,1

35.262.1.001

Äimäjärvi

8,6

25,1

2,9

9,9

35.281.1.002

Jalanti

6,4

17,3

2,7

6,1

35.286.1.004

Rutajärvi*

11,0

95,3

8,6

24,0