9.5 Merkittävät hankkeet ja niiden vaikutus tavoitteisiin

Pirkanmaan toimenpidealueella ei ole tällä hetkellä loppuun asti selvitettyjä merkittäviä hankkeita, jotka vaikuttaisivat vesistön tilatavoitteisiin.