5.1.1 Näsijärven alue ja Tarjanne

Näsijärven alue ja Tarjanne käsittää järvireitin Toisvedeltä ja Keurusselältä asti Tampereen Tammerkoskeen. Toisvedeltä vedet virtaavat Vaskiveden ja Tarjanneveden Syvinginsalmen kautta Ruovedelle. Keurusselältä vedet virtaavat Mäntän kautta Vilppulaan, josta reitti jatkuu Vilppulankosken kautta kohti Ruovettä.

Kuoreveden vedet laskevat reitille etelästä Mäntän alapuolelta. Ruovedeltä reitti jatkuu Kautun kautta kohti Muroletta, jonka kautta vedet laskevat Näsijärveä pitkin Tampereen suuntaan. Näsijärvi on Pirkanmaan merkittävä vesienkäyttö- ja virkistysalue. Alueen perustietoja on esitetty taulukoissa 5.1 ja 5.2.

Taulukko 5.1. Perustietoja Näsijärven alueen ja Tarjanteen suurimmista virtaavista vesistä. Virtaamatiedot ovat vuosilta 1970–2019.

Nimi

Valuma-alue, km2

Virtaamat

Keskiv. m3/s

Yliv. m3/s

Aliv. m3/s

Tammerkoski

7 672

69

247

0

Muroleenkoski

6 102

56

231

9

 

Taulukko 5.2. Perustietoja Näsijärven alueen ja Tarjanteen yli 500 ha:n järvistä (*säännöstelty järvi).

Järvinumero

Järven nimi

Pinta-ala km2

Tilavuus milj. m3

Keskisyvyys m

Suurin syvyys m

35.311.1.001

Näsijärvi (N60 95.40) x1*

210,6

3 086,9

14,7

65,6

35.312.1.001

Näsijärvi (N60 95.40) x2*

45,9

398,4

8,7

40,0

35.321.1.001

Palovesi-Jäm (N60_96.00) x1

25,5

244,8

9,6

61,0

35.322.1.001

Palovesi-Jäm (N60_96.00) x2

17,2

160,6

9,3

52,0

35.331.1.001

Ruovesi (N60 96.10) x1

41,3

364,9

8,8

46,6

35.332.1.001

Ruovesi (N60 96.10) x2

24,8

81,4

3,3

22,2

35.372.1.001

Kurkijärvi

6,7

26,0

3,9

18,9

35.411.1.001

Tarjanne

54,9

695,1

12,7

67,8

35.412.1.001

Vaskivesi-Visuvesi

46,2

321,0

7,0

62,0

35.421.1.001

Toisvesi

29,4

572,6

19,5

85,0

35.452.1.001

Vermasjärvi

5,3

13,2

3,7

14,0