15.2 Pohjavedet

Pirkanmaalla on 158 pohjavesialuetta, jotka kuuluvat kaikki seurannan osalta Sisä-Suomen pohjavesialueiden ryhmään. Riskipohjavesialueita on 32 ja selvityskohteita viisi. Huonoon kemialliseen tilaan on luokiteltu seitsemän pohjavesialuetta ja määrällisesti huonoon tilaan yksi pohjavesialue. Pohjavesialueiden huono tila johtuu mm. torjunta-aineista, liuotinaineista (tri- ja tetrakloorieteeni) ja kuivatusojituksella aiheutetusta pohjaveden haitallisesta purkautumisesta. Pohjaveden tilaa uhkaavat myös mm. pilaantuneet maa-alueet ja tiesuolaus.

Ensimmäisellä ja toisella suunnittelukaudella todettiin, että seurantatuloksia on vähän. Vaikka seurantavelvoitteita on asetettu esimerkiksi lupien yhteydessä, on tilanne edelleen se, että kaikista riskitoiminnoista ei ole tällä hetkellä käytettävissä pohjaveden tutkimustuloksia. Myös kemiallisen tilan yhtenäisessä ja pitkäaikaisessa seurannassa on puutteita. Noin puolet Pirkanmaan pohjavesialueista on vedenhankintakäytössä, mikä lisää osaltaan kemiallisen sekä määrällisen tilan seuraamisen ja parantamisen tarvetta. Pohjavesialueille on edelleen tarpeen saada täydentävää tarkkailua.

Pohjavesien tavoitetilan saavuttaminen edellyttää monipuolisia toimenpiteitä kaikilla sektoreilla (taulukko 15.2). Pirkanmaalla tärkeimpiä toimenpiteitä vuosille 2022–2027 ovat pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien päivittäminen, mahdollisesti pilaantuneiden maa-alueiden tutkiminen ja pilaantuneiden maa-alueiden kunnostaminen sekä tieliikenteen pohjavesiriskien hallinta. Pohjaveden tarkkailu ei enää kolmannella kaudella kuulunut toimenpiteisiin, mutta erilaisten riskitoimintojen pohjavesivaikutusten seuranta on myös jatkossa erittäin tärkeää.

Taulukko 15.2. Kaudelle 2022–2027 esitetyt toimenpiteet.

Pääsijaintikunta

Pohjavesialue

Toimenpide

Hämeenkyrö

Mannanmäki

Sään ääriolosuhteisiin varautuminen pohjaveden suojelussa ja vesihuollossa

Ylöjärvi

Vilpeenharju

Sään ääriolosuhteisiin varautuminen pohjaveden suojelussa ja vesihuollossa

Ikaalinen

Heinistö

Tie- ja rataliikenteen pohjavesiriskien hallinta

Ikaalinen

Teikangas

Tie- ja rataliikenteen pohjavesiriskien hallinta

Kangasala

Kirkkoharju-Keisarinharju

Tie- ja rataliikenteen pohjavesiriskien hallinta

Kangasala

Vehoniemenharju

Tie- ja rataliikenteen pohjavesiriskien hallinta

Lempäälä

Lempäälä-Mäyhäjärvi C

Tie- ja rataliikenteen pohjavesiriskien hallinta

Pälkäne

Isokangas-Syrjänharju

Tie- ja rataliikenteen pohjavesiriskien hallinta

Pälkäne

Kollolanharju

Tie- ja rataliikenteen pohjavesiriskien hallinta

Tampere

Aakkulanharju

Tie- ja rataliikenteen pohjavesiriskien hallinta

Tampere

Epilänharju-Villilä A

Tie- ja rataliikenteen pohjavesiriskien hallinta

Urjala

Laukeela

Tie- ja rataliikenteen pohjavesiriskien hallinta

Virrat

Liedenpohja

Tie- ja rataliikenteen pohjavesiriskien hallinta

Ylöjärvi

Karusta

Tie- ja rataliikenteen pohjavesiriskien hallinta

Ylöjärvi

Ylöjärvenharju

Tie- ja rataliikenteen pohjavesiriskien hallinta

Akaa

Kylmäkoski B

Peltoviljelyn pohjavesien suojelutoimenpiteet

Ikaalinen

Heinistö

Peltoviljelyn pohjavesien suojelutoimenpiteet

Lempäälä

Lempäälä-Mäyhäjärvi A

Peltoviljelyn pohjavesien suojelutoimenpiteet

Orivesi

Hirtolahti

Peltoviljelyn pohjavesien suojelutoimenpiteet

Pälkäne

Isokangas-Syrjänharju

Peltoviljelyn pohjavesien suojelutoimenpiteet

Pälkäne

Kollolanharju

Peltoviljelyn pohjavesien suojelutoimenpiteet

Sastamala

Koppalaisenmaa

Peltoviljelyn pohjavesien suojelutoimenpiteet

Valkeakoski

Sääksmäki

Peltoviljelyn pohjavesien suojelutoimenpiteet

Ylöjärvi

Ylöjärvenharju

Peltoviljelyn pohjavesien suojelutoimenpiteet

Sastamala

Koppalaisenmaa

Eläinsuojien ympäristölupien ja ilmoituspäätösten mukaiset toimenpiteet

Ikaalinen

Lauttalamminkulma

Ojitusten haittojen ehkäiseminen pohjavesialueilla

Hämeenkyrö

Laitila

Pilaantuneisuusselvitys pilaantuneilla maa-alueilla

Kangasala

Kirkkoharju-Keisarinharju

Pilaantuneisuusselvitys pilaantuneilla maa-alueilla

Kangasala

Kirkkoharju-Keisarinharju

Pilaantuneen maa-aluekohteen / pohjaveden riskinarviointi, puhdistussuunnittelu ja puhdistaminen

Juupajoki

Huikonkangas

Pilaantuneen maa-aluekohteen / pohjaveden riskinarviointi, puhdistussuunnittelu ja puhdistaminen

Nokia

Maatialanharju

Pilaantuneisuusselvitys pilaantuneilla maa-alueilla

Orivesi

Oriveden keskusta

Pilaantuneisuusselvitys pilaantuneilla maa-alueilla

Orivesi

Hirtolahti

Pilaantuneisuusselvitys pilaantuneilla maa-alueilla, 2 kohdetta

Pälkäne

Isokangas-Syrjänharju

Pilaantuneisuusselvitys pilaantuneilla maa-alueilla, 2 kohdetta

Pälkäne

Kollolanharju

Pilaantuneen maa-aluekohteen / pohjaveden riskinarviointi, puhdistussuunnittelu ja puhdistaminen

Pälkäne

Kollolanharju

Pilaantuneisuusselvitys pilaantuneilla maa-alueilla

Ruovesi

Jäminkipohja

Pilaantuneisuusselvitys pilaantuneilla maa-alueilla

Ruovesi

Kirkkokangas

Pilaantuneen maa-aluekohteen / pohjaveden riskinarviointi, puhdistussuunnittelu ja puhdistaminen

Ruovesi

Kirkkokangas

Pilaantuneisuusselvitys pilaantuneilla maa-alueilla

Ruovesi

Navettaharju, Pakonen

Pilaantuneisuusselvitys pilaantuneilla maa-alueilla

Ruovesi

Visuvesi

Pilaantuneisuusselvitys pilaantuneilla maa-alueilla, 2 kohdetta

Sastamala

Houhajärvi B

Pilaantuneisuusselvitys pilaantuneilla maa-alueilla

Tampere

Aakkulanharju

Pilaantuneisuusselvitys pilaantuneilla maa-alueilla, 3 kohdetta

Tampere

Epilänharju-Villillä A

Pilaantuneen maa-aluekohteen / pohjaveden riskinarviointi, puhdistussuunnittelu ja puhdistaminen

Tampere

Epilänharju-Villillä A

Pilaantuneisuusselvitys pilaantuneilla maa-alueilla, 2 kohdetta

Tampere

Epilänharju-Villillä B

Pilaantuneisuusselvitys pilaantuneilla maa-alueilla

Urjala

Hyrsynharju

Pilaantuneisuusselvitys pilaantuneilla maa-alueilla

Virrat

Liedenpohja

Pilaantuneisuusselvitys pilaantuneilla maa-alueilla, 2 kohdetta

Virrat

Puttosharju

Pilaantuneisuusselvitys pilaantuneilla maa-alueilla, 2 kohdetta

Virrat

Puttosharju

Pilaantuneen maa-aluekohteen / pohjaveden riskinarviointi, puhdistussuunnittelu ja puhdistaminen, 2 kohdetta

Ylöjärvi

Ylöjärvenharju

Pilaantuneen maa-aluekohteen / pohjaveden riskinarviointi, puhdistussuunnittelu ja puhdistaminen, 2 kohdetta

Ylöjärvi

Ylöjärvenharju

Pilaantuneisuusselvitys pilaantuneilla maa-alueilla, 4 kohdetta

Ylöjärvi

Ylöjärvenharju

Pohjavesialueen tai sen osan virtausmallinnus

Hämeenkyrö

kaikki pohjavesialueet

Suojelusuunnitelman päivittäminen

Ikaalinen

kaikki pohjavesialueet

Suojelusuunnitelman päivittäminen

Kihniö

kaikki pohjavesialueet

Suojelusuunnitelman päivittäminen

Lempäälä

kaikki pohjavesialueet

Suojelusuunnitelman päivittäminen

Mänttä-Vilppula

kaikki pohjavesialueet

Suojelusuunnitelman päivittäminen

Pälkäne

kaikki pohjavesialueet

Suojelusuunnitelman päivittäminen

Virrat

kaikki pohjavesialueet

Suojelusuunnitelman päivittäminen

Ylöjärvi

kaikki pohjavesialueet

Suojelusuunnitelman päivittäminen

Ikaalinen

Vatulanharju

Kestävä vedenhankinta

Ikaalinen

Vatulanharju

Vedenoton ja pintaveden imeytymisen vaikutusten selvittäminen (tarvittaessa lupaharkinta tai luvan päivittäminen)

Nokia

Maatialanharju

Vedenoton ja pintaveden imeytymisen vaikutusten selvittäminen (tarvittaessa lupaharkinta tai luvan päivittäminen)

 

Yhteenveto toimenpiteiden kustannuksista on esitetty taulukossa 15.3.

Taulukko 15.3. Toimenpiteiden kokonaiskustannukset.

Sektori

Investointikustannukset (€/yksikkö)

Käyttökustannukset (€/yksikkö)

Kokonaiskustannus (€/vuosi)

Ilmastonmuutos

20 000

0

1 086

Liikenne

600 000

114 000

146 621

Maatalous*

 

 

 

Metsätalous

20 000

 

1 736

Pilaantuneet maa-alueet

4 748 000

0

258 129

Suojelusuunnitelmat

326 500

124 000

161 264

Vedenotto

134 000

9 500

15 609

Yhteensä

5 848 500

247 500

584 445

*Maatalouden kustannukset on osoitettu pintavesipuolelle

Liikenteen pohjavesivaikutusten ehkäisystä ja seurannasta aiheutuvat kustannukset kohdistuvat toiminnanharjoittajille. Pirkanmaalla liikenteen pohjavesien suojeluun kohdistuvia kustannuksia on arvioitu vain tieliikenteen osalta, jotka rahoitetaan budjettivaroin. Kunnat ja kaupungit vastaavat oman alueensa kadunpidon kustannuksista.

Maa-ainesten ottamiseen liittyvät kustannukset kohdistuvat toiminnanharjoittajille, ja niistä on määrätty ottamiseen liittyvissä luvissa. Jälkihoidettavien alueiden kustannuksiksi on arvioitu noin 7500 euroa hehtaarille. Vanhoja ja hoitamattomia alueita on voitu kunnostaa valtion ympäristötöinä tai EU-rahoituksella yhteistyöhankkeissa.

Maatalouden pohjavesivaikutusten ehkäisystä ja seurannasta aiheutuvat kustannukset kohdistuvat toiminnanharjoittajille, mutta maatalouden vesiensuojelutoimia tuetaan EU:n maatalouspolitiikan mukaisten ympäristötukijärjestelmien varoilla.

Metsätalouden pohjavesivaikutusten ehkäisystä aiheutuvat kustannukset kohdistuvat toiminnanharjoittajille. Turvetuotannossa esitetyt toimenpiteet sisältyvät ympäristölupiin ja kustannukset kohdistuvat toiminnanharjoittajille.

Pilaantuneiden maa-alueiden kustannukset tarkentuvat tutkimusten ja suunnittelun yhteydessä ja ne kohdistuvat sekä toiminnanharjoittajille että valtiolle. Pilaantuneen alueen kunnostamisesta vastaa pilaantumisen aiheuttaja.

Suojelusuunnitelmien kustannukset voivat vaihdella huomattavasti riippuen siitä, sisältyykö työhön maastotutkimuksia.  Kustannukset jakaantuvat kunnille, vedenottajille ja valtiolle. Vedenhankintaa palvelevia pohjavesiselvityksiä sekä harjun rakenneselvityksiä ja mallinnuksia on tehty kuntien, vesilaitosten ja/tai valtion yhteistyönä. Joissain hankkeissa on voinut olla mukana myös yksittäiset toiminnanharjoittajat rahoittajina. Yhteistarkkailussa sen sijaan pitäisi tulla kustannussäästöä toiminnanharjoittajille.

Teollisuuden ja yritystoiminnan pohjavesivaikutusten ehkäisystä ja seurannasta aiheutuvat kustannukset kohdistuvat toiminnanharjoittajille. Kustannukset vaihtelevat riippuen toiminnan aiheuttamasta riskistä. 

Vedenottoon liittyvien toimenpiteiden kustannukset ovat vedenottajan tai kunnan vastuulla. Yhdyskunta -sektorilla kunnilla on merkittävä vastuu haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyn tehostamisessa ja toimenpiteiden kohdentamisessa. Kustannukset kohdistuvat kiinteistönomistajille, vesihuoltolaitoksille, kunnille ja mahdollisesti myös valtiolle.