Liite 2. Pirkanmaan toimenpideohjelma-alueen vesimuodostumien ekologinen luokka, luokituksen taso, ekologisen tilan muutos ja tavoitetilan saavuttaminen.

Tunnus

Nimi

Ekologinen tila 2013

Ekologinen tila 2019

Luokituksen taso

Ekologisen

tilan muutos

Tavoitetilan saavuttaminen

Näsijärven alue ja Tarjanne

35.211_y01

Tammerkoski

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.311_a01

Myllypuro

Hyvä

Hyvä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.311_a02

Mustaoja

Hyvä

Hyvä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.311_y01

Kiimajoki

Hyvä

Hyvä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.312_001

Haukkaojansuu, Karjulanjoki

Hyvä

Tyydyttävä

Vedenlaatuluokitus

Kriteerit ym. muuttuneet

2027

35.312_y01

Muroleenkoski

Hyvä

Hyvä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.312_y03

Jakamanjoki, Kuusjoki

Hyvä

Hyvä

Arvioidaan muiden vesimuodostumien perusteella

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.316_a01

Myllyoja, Helmioja, Syväoja

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Arvioidaan muiden vesimuodostumien perusteella

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.317_a01

Peräjoki, Vaavunjoki

Erinomainen

Hyvä

Laajaan ekologiseen aineistoon perustuva luokitus

Tilaluokka huonontunut yhden luokan

Tavoitetila saavutettu

35.318_a01

Pulesjärven laskupuro

Hyvä

Tyydyttävä

Vedenlaatuluokitus

Kriteerit ym. muuttuneet

2027

35.321_a01

Palo-oja

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.322_a01

Lehriönjärven laskujoki

Hyvä

Hyvä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.327_a01

Isojärven laskupuro

Hyvä

Hyvä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.332_a01

Ajosjärven laskupuro

Erinomainen

Hyvä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka huonontunut yhden luokan

Tavoitetila saavutettu

35.332_a02

Siltalanoja, Hyrkkösoja

Hyvä

Hyvä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.332_a03

Tuhrusoja

Hyvä

Hyvä

Arvioidaan muiden vesimuodostumien perusteella

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.334_a01

Myllyoja, Tarsanoja

Hyvä

Hyvä

Arvioidaan muiden vesimuodostumien perusteella

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.339_001

Likasenkoski

Hyvä

Hyvä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.339_a01

Enonjoki, Kanavanoja, Myllyoja

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.344_b01

Sikkilänjoki

 ei luokiteltu

Tyydyttävä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Uusi arvio

2027

35.351_001

Keihäsjoki

Hyvä

Tyydyttävä

Vedenlaatuluokitus

Kriteerit ym. muuttuneet

2027

35.351_a01

Myllypuro

Hyvä

Hyvä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.352_001

Pitkäkoski, Työtönjoki, Porraskoski

Hyvä

Hyvä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.362_001

Haukkajoki

Hyvä

Hyvä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.367_a01

Myllyoja

Erinomainen

Hyvä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka huonontunut yhden luokan

Tavoitetila saavutettu

35.371_a01

Tammikoski, Savikoski

Hyvä

Tyydyttävä

Vedenlaatuluokitus

Kriteerit ym. muuttuneet

2027

35.393_a01

Koveronsalmi, Asuntilanjoki, Loppisoja, Savonoja, Myllyoja

Hyvä

Hyvä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.411_a01

Herajärven laskujoki

Hyvä

Hyvä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.411_a02

Majajärven laskupuro

Hyvä

Hyvä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.411_a03

Myllyoja

Hyvä

Hyvä

Arvioidaan muiden vesimuodostumien perusteella

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.412_a01

Tyrkönoja, Havanganoja

Hyvä

Hyvä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.412_a02

Myllyoja

Hyvä

Tyydyttävä

Arvioidaan muiden vesimuodostumien perusteella

Kriteerit ym. muuttuneet

2027

35.412_a03

Keiturinsalmi, Herraskoski, Horhankoski

Hyvä

Hyvä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.412_a04

Makkaraoja

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.413_a01

Myllykoski, Saukko-oja, Luomanoja

Hyvä

Hyvä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.422_001

Soininjoki

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.441_a01

Koronjoki

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.491_001

Vehkajärvenoja, Kangaskoski

Erinomainen

Hyvä

Vedenlaatuluokitus

Kriteerit ym. muuttuneet

Tavoitetila saavutettu

35.311.1.001_001

Näsijärvi (N60 95.40)x1

Hyvä

Hyvä

Laajaan ekologiseen aineistoon perustuva luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.311.1.032_a01

Taulajärvi

Hyvä

Hyvä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.312.1.001_001

Näsijärvi (N60 95.40)x2

Hyvä

Hyvä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.313.1.002_001

Keijärvi

Erinomainen

Erinomainen

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.316.1.003_001

Löytänänjärvi

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.316.1.006_a01

Ala-Pirttijärvi

Hyvä

Hyvä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.317.1.003_001

Vaavunjärvi

Erinomainen

Hyvä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka huonontunut yhden luokan

Tavoitetila saavutettu

35.317.1.006_001

Paalijärvi Matalajärvi

Hyvä

Erinomainen

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka parantunut yhden luokan

Tavoitetila saavutettu

35.318.1.006_001

Pulesjärvi

Erinomainen

Erinomainen

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.321.1.001_001

Palovesi-Jäm (N60_96.00)x1

Hyvä

Hyvä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.322.1.001_001

Palovesi-Jäm (N60_96.00)x2

Hyvä

Hyvä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.322.1.003_a01

Lehriönjärvi

Hyvä

Hyvä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.327.1.002_a01

Isojärvi

Hyvä

Hyvä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.329.1.002_a01

Rikalanjärvi

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.329.1.009_001

Jouttenus

Välttävä

Tyydyttävä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka parantunut yhden luokan

2027

35.331.1.001_001

Ruovesi (N60 96.10)x1

Hyvä

Hyvä

Laajaan ekologiseen aineistoon perustuva luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.332.1.001_001

Ruovesi (N60 96.10)x2

Hyvä

Hyvä

Laajaan ekologiseen aineistoon perustuva luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.334.1.003_a01

Mustajärvi

Hyvä

Hyvä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.334.1.004_a01

Alainen Herajärvi

Hyvä

Hyvä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.335.1.001_001

Ajosjärvi

Erinomainen

Erinomainen

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.337.1.007_a01

Salojärvi

Hyvä

Hyvä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.338.1.005_a01

Hietanen

Hyvä

Hyvä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.339.1.004_001

Seppälänjärvi

Hyvä

Hyvä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.339.1.015_001

Väärinjärvi

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.339.1.019_a01

Toivionjärvi

Hyvä

Erinomainen

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka parantunut yhden luokan

Tavoitetila saavutettu

35.341.1.001_001

Jakama

Hyvä

Hyvä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.341.1.005_001

Kuusjärvi

Hyvä

Hyvä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.351.1.001_001

Keihäsjärvi

Hyvä

Hyvä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.353.1.001_a01

Kalliojärvi

Hyvä

Hyvä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.354.1.001_a01

Riuttujärvi

Hyvä

Hyvä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.358.1.002_a01

Puntasjärvi

Hyvä

Hyvä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.359.1.001_a01

Iso Särkijärvi

Hyvä

Hyvä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.362.1.001_001

Kuusijärvi

Hyvä

Erinomainen

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka parantunut yhden luokan

Tavoitetila saavutettu

35.363.1.001_001

Haukkajärvi

Erinomainen

Erinomainen

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.367.1.011_a01

Iso Saarijärvi

Hyvä

Hyvä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.369.1.002_a01

Iso kalliojärvi

Hyvä

Erinomainen

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka parantunut yhden luokan

Tavoitetila saavutettu

35.371.1.001_001

Elänne

Hyvä

Hyvä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.372.1.001_001

Kurkijärvi

Hyvä

Erinomainen

Laajaan ekologiseen aineistoon perustuva luokitus

Tilaluokka parantunut yhden luokan

Tavoitetila saavutettu

35.373.1.001_001

Valkeajärvi

Hyvä

Hyvä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.382.1.001_001

Velaatanjärvi

Hyvä

Hyvä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.383.1.001_001

Ukaanjärvi

Hyvä

Hyvä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.391.1.001_a01

Kaletonjärvi

Hyvä

Hyvä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.392.1.007_001

Hankajärvi

Erinomainen

Erinomainen

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.393.1.001_001

Pukala

Hyvä

Erinomainen

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka parantunut yhden luokan

Tavoitetila saavutettu

35.394.1.001_a01

Kielekänjärvi

Hyvä

Hyvä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.411.1.001_001

Tarjanne

Hyvä

Hyvä

Laajaan ekologiseen aineistoon perustuva luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.411.1.003_001

Herajärvi

Hyvä

Hyvä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.411.1.019_001

Hauhusselkä

Hyvä

Hyvä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.412.1.001_001

Vaskivesi-Visuvesi

Hyvä

Hyvä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.413.1.005_001

Kovero

Erinomainen

Erinomainen

Laajaan ekologiseen aineistoon perustuva luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.413.1.014_a01

Luoma

Hyvä

Hyvä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.415.1.001_001

Keihäsjärvi

Hyvä

Hyvä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.416.1.003_001

Havanganjärvi

Hyvä

Hyvä

Laajaan ekologiseen aineistoon perustuva luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.416.1.004_a01

Iso Valkeajärvi

Hyvä

Hyvä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.416.1.008_001

Ylä-Havanka

Hyvä

Hyvä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.417.1.009_001

Siekkisjärvi

Hyvä

Hyvä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.418.1.001_a01

Majajärvi

Hyvä

Hyvä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.419.1.001_001

Salusjärvi

Hyvä

Hyvä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.421.1.001_001

Toisvesi

Erinomainen

Erinomainen

Laajaan ekologiseen aineistoon perustuva luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.421.1.014_a01

Kahilanjärvi

Hyvä

Hyvä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.422.1.005_001

Metterinjärvi

Erinomainen

Erinomainen

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.442.1.001_001

Vaskuunjärvi

Hyvä

Hyvä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.452.1.001_001

Vermasjärvi

Tyydyttävä

Hyvä

Laajaan ekologiseen aineistoon perustuva luokitus

Tilaluokka parantunut yhden luokan

Tavoitetila saavutettu

35.491.1.001_001

Vehkajärvi

Hyvä

Erinomainen

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka parantunut yhden luokan

Tavoitetila saavutettu

35.492.1.001_a01

Kangasjärvi Rantalanjärvi

Hyvä

Hyvä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.492.1.002_a01

Riihijärvi

Hyvä

Hyvä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.493.1.002_001

Parannesjärvi

Hyvä

Hyvä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.493.1.005_a01

Koivujärvi

Hyvä

Hyvä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.493.1.006_a01

Lauttajärvi

Hyvä

Hyvä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.493.1.011_a01

Jyväsjärvi

Hyvä

Hyvä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

 

Tunnus

Nimi

Ekologinen tila 2013

Ekologinen tila 2019

Luokituksen taso

Ekologisen tilan muutos

Tavoitetilan saavuttaminen

Iso-Längelmävesi ja Hauhon reitti

35.711_a01

Tykölänjärven laskujoki

Tyydyttävä

Huono

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka huonontunut kaksi luokkaa

2027 jälkeen

35.711_y01

Kostianvirta

Erinomainen

Erinomainen

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.713_a01

Halkohaavanjärven laskujoki

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Arvioidaan muiden vesimuodostumien perusteella

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.713_a02

Kirkkojärven laskujoki

Huono

Välttävä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka parantunut yhden luokan

2027

35.713_a03

Myllyoja, Mustaoja

Hyvä

Hyvä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.714_a01

Vähäjärven laskujoki

Välttävä

Välttävä

Arvioidaan muiden vesimuodostumien perusteella

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.715_a01

Myllyoja

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.721_a01

Syväsalmi, Vuoto

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.721_a02

Rajalahden laskujoki

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Arvioidaan muiden vesimuodostumien perusteella

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.721_a03

Uiherlanjoki

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.721_y01

Vääksynjoki

Hyvä

Tyydyttävä

Vedenlaatuluokitus

Kriteerit ym. muuttuneet

2027

35.722_a01

Hakosalmi

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.722_a03

Västilänjoki

Hyvä

Hyvä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.722_y01

Kaivannonjoki, Sulkusalmi, Leppähampaankoski

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.722_y02

Talviaistenjoki

Hyvä

Hyvä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.723_001

Eväjärven reitti

Tyydyttävä

Hyvä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka parantunut yhden luokan

Tavoitetila saavutettu

35.728_a01

Myllyoja, Lammasoja

Tyydyttävä

Hyvä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka parantunut yhden luokan

Tavoitetila saavutettu

35.729_a01

Myllyoja, Rauksamanoja

Välttävä

Välttävä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.734_a02

Kutemajärven laskupuro

Hyvä

Hyvä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.741_001

Venehjoki, Äijästensalmi, Kartunsalmi

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.742_a01

Taipaleenjoki

Tyydyttävä

Hyvä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka parantunut yhden luokan

Tavoitetila saavutettu

35.742_a02

Kooninjoki, Yrösjoki, Haikarajoki, Haikaraoja

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.752_001

Pärinjoki

Tyydyttävä

Hyvä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka parantunut yhden luokan

Tavoitetila saavutettu

35.752_a01

Juupajoki, Huikonjoki

Hyvä

Hyvä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.752_y01

Sahajoki

Hyvä

Hyvä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.761_001

Pääskylänjoki, Haanjoki

Hyvä

Hyvä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.764_001

Leppäkoskenjoki, Harjunjärvenoja

Hyvä

Tyydyttävä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Kriteerit ym. muuttuneet

2027

35.771_y01

Kyllönjoki

Hyvä

Tyydyttävä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Kriteerit ym. muuttuneet

2027

35.772_y01

Alvettulanjoki

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.773_a01

Vihajärven laskujoki

Hyvä

Hyvä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.775_001

Vuolujoki

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.781_a01

Myllyoja

Hyvä

Tyydyttävä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka huonontunut yhden luokan

2027

35.781_a02

Härmiänoja, Myllyoja

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.783_y01

Suomenjoki-Porraskoski

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.784_a01

Uurajärven laskujoki

Hyvä

Hyvä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.787_001

Evojakin

Hyvä

Hyvä

Laajaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.79_y01

Ormijoki

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.711.1.001_001

Mallasvesi (N60 84.20)x1

Hyvä

Hyvä

Laajaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.711.1.002_001

Tykölänjärvi

Tyydyttävä

Hyvä

Vedenlaatuluokitus

Kriteerit ym. muuttuneet

Tavoitetila saavutettu

35.712.1.001_001

Roine (N60 84.20)x2

Hyvä

Hyvä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.713.1.001_001

Roine (N60 84.20)x3

Hyvä

Hyvä

Laajaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.713.1.002_a01

Halkohaavanjärvi

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.713.1.013_001

Salmus

Hyvä

Erinomainen

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka parantunut yhden luokan

Tavoitetila saavutettu

35.713.1.022_001

Kirkkojärvi

Huono

Huono

Laajaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027 jälkeen

35.714.1.001_001

Pälkänevesi (N60 84.20)x1

Hyvä

Hyvä

Arvioidaan muiden vesimuodostumien perusteella

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.714.1.013_001

Vähäjärvi

Huono

Välttävä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka parantunut yhden luokan

2027

35.715.1.001_001

Pälkänevesi (N60 84.20)x2

Hyvä

Hyvä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.715.1.004_a01

Kouvalanjärvi

Hyvä

Hyvä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.721.1.001_001

Längelmävesi

Hyvä

Hyvä

Laajaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.721.1.002_a01

Tervajärvi

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.721.1.032_a01

Rajalahti

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.722.1.001_001

Koljonselkä

Hyvä

Hyvä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.722.1.007_a01

Löytäneenlahti

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.722.1.014_a01

Pitkävesi

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.722.1.015

Syväjärvi

Hyvä

Hyvä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.722.1.026

Valkeajärvi

Erinomainen

Hyvä

Asiantuntija-arvio

Kriteerit ym. muuttuneet

Tavoitetila saavutettu

35.722.1.035_001

Lopenselkä

Hyvä

Erinomainen

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka parantunut yhden luokan

Tavoitetila saavutettu

35.723.1.003_001

Myllyvesi-Väärä-Kalkku

Hyvä

Hyvä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.711.1.001_001

Mallasvesi (N60 84.20)x1

Hyvä

Hyvä

Laajaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.711.1.002_001

Tykölänjärvi

Tyydyttävä

Hyvä

Vedenlaatuluokitus

Kriteerit ym. muuttuneet

Tavoitetila saavutettu

35.723.1.018_001

Kolhinselkä Eväjärvi

Hyvä

Hyvä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.723.1.026_001

Kuusjärvi

Erinomainen

Erinomainen

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.725.1.001_001

Iso-Löytäne

Erinomainen

Erinomainen

Laajaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.726.1.001_001

Eräjärvi

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Laajaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.727.1.002_001

Kuhmajärvi

Hyvä

Erinomainen

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka parantunut yhden luokan

Tavoitetila saavutettu

35.728.1.001_001

Keljonjärvi

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.728.1.013_a01

Elamonjärvi

Hyvä

Hyvä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.729.1.004_001

Kirkkojärvi

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.729.1.007_001

Pakkalanjärvi

Huono

Välttävä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka parantunut yhden luokan

2027

35.731.1.001_001

Vesijärvi

Hyvä

Tyydyttävä

Laajaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka huonontunut yhden luokan

2027

35.734.1.006_a01

Kutemajärvi

Hyvä

Erinomainen

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka parantunut yhden luokan

Tavoitetila saavutettu

35.741.1.001_001

Oriselkä

Tyydyttävä

Välttävä

Laajaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka huonontunut yhden luokan

2027

35.742.1.001_a01

Nihuanjärvi

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Laajaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.743.1.001_a01

Myllyjärvi

Hyvä

Hyvä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.743.1.004_a01

Aihtianjärvi

Hyvä

Erinomainen

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka parantunut yhden luokan

Tavoitetila saavutettu

35.744.1.001_001

Enojärvi

Hyvä

Hyvä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.745.1.006_a01

Iso-Haikara

Hyvä

Hyvä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.751.1.001_a01

Laasojärvi

Hyvä

Hyvä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.751.1.004_a01

Aurikkojärvi

Hyvä

Hyvä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.752.1.001_001

Mellinselkä

Tyydyttävä

Hyvä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka parantunut yhden luokan

Tavoitetila saavutettu

35.752.1.006_a01

Luttu

Välttävä

Välttävä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.752.1.009_a01

Kopsamo

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.754.1.010_001

Siikajärvi

Erinomainen

Erinomainen

Laajaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.754.1.024_a01

Kuivajärvi

Hyvä

Hyvä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.756.1.004_a01

Hirvijärvi

Hyvä

Hyvä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.756.1.008_a01

Vähä-Petäjäjärvi

Hyvä

Erinomainen

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka parantunut yhden luokan

Tavoitetila saavutettu

35.756.1.009_a01

Iso-Petäjäjärvi

Hyvä

Hyvä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.756.1.025_001

Muhujärvi

Hyvä

Hyvä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.756.1.028_a01

Väihijärvi

Hyvä

Hyvä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.756.1.030_a01

Hulipas

Hyvä

Hyvä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.756.1.033_001

Iso-Liesi

Hyvä

Erinomainen

Vedenlaatuluokitus

Kriteerit ym. muuttuneet

Tavoitetila saavutettu

35.756.1.041_a01

Ala-Lylyjärvi

Hyvä

Hyvä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.756.1.042_a01

Ylä-Lylyjärvi

Hyvä

Hyvä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.756.1.044_a01

Iso-Karvia

Hyvä

Hyvä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.756.1.048_a01

Kalliojärvi

Hyvä

Hyvä

Laajaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.761.1.002_001

Pitkävesi

Hyvä

Hyvä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.762.1.001_001

Pajulanjärvi

Hyvä

Hyvä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.762.1.002_a01

Lamminjärvi

Hyvä

Hyvä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.764.1.004_001

Pukarajärvi

Erinomainen

Erinomainen

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.764.1.020_001

Kuoksenjärvi

Erinomainen

Erinomainen

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.765.1.001_001

Pitkäjärvi

Erinomainen

Erinomainen

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.765.1.012_001

Särkijärvi

Hyvä

Erinomainen

Asiantuntija-arvio

Kriteerit ym. muuttuneet

Tavoitetila saavutettu

35.765.1.022_001

Kurkijärvi

Erinomainen

Erinomainen

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.766.1.013_001

Hahmajärvi

Erinomainen

Erinomainen

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.766.1.020_001

Lievejärvi

Hyvä

Erinomainen

Vedenlaatuluokitus

Kriteerit ym. muuttuneet

Tavoitetila saavutettu

35.771.1.001_001

Pintele

Hyvä

Hyvä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.771.1.006_001

Ilmoilanselkä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Laajaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.772.1.001_001

Hauhonselkä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Laajaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.772.1.006_a01

Vuorenselkä

Välttävä

Tyydyttävä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Kriteerit ym. muuttuneet

2027

35.773.1.001_001

Iso-Roine

Hyvä

Erinomainen

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka parantunut yhden luokan

Tavoitetila saavutettu

35.773.1.003_a01

Konaanjärvi

Tyydyttävä

Hyvä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Kriteerit ym. muuttuneet

Tilatavoite saavutettu

35.773.1.008_a01

Pitkäjärvi

Hyvä

Hyvä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.773.1.017_a01

Koijärvi

Hyvä

Hyvä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.774.1.001_001

Pyhäjärvi

Hyvä

Hyvä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.775.1.006_a01

Jänisjärvi

Hyvä

Erinomainen

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Kriteerit ym. muuttuneet

Tavoitetila saavutettu

35.775.1.007_a01

Jylisjärvi

Erinomainen

Erinomainen

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.781.1.001_001

Vihajärvi

Hyvä

Hyvä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.781.1.002_001

Rautajärvi

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Laajaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.781.1.002_002

Kukkia

Hyvä

Hyvä

Laajaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.781.1.007_a01

Vekuna

Hyvä

Hyvä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.782.1.001_001

Kuohijärvi

Erinomainen

Erinomainen

Laajaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.782.1.005_a01

Avusjärvi

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.783.1.001_001

Nerosjärvi

Hyvä

Hyvä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.784.1.001_001

Vesijako

Hyvä

Hyvä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.784.1.002_001

Vehkajärvi

Erinomainen

Erinomainen

Laajaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.784.1.012_001

Uurajärvi

Hyvä

Hyvä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.784.1.033_001

Lummene

Hyvä

Hyvä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.785.1.006_001

Ämmätsänjärvi

Hyvä

Hyvä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.785.1.010_001

Kyynäröjärvi

Hyvä

Hyvä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.786.1.002_a01

Kauttisjärvi

Hyvä

Hyvä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.786.1.013_a01

Rautjärvi

Erinomainen

Erinomainen

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.786.1.014_a01

Jamoinjärvi

Erinomainen

Erinomainen

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.787.1.030_001

Valkea-Kotinen

Erinomainen

Erinomainen

Laajaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.788.1.006_a01

Oksjärvi

Hyvä

Hyvä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.791.1.001_001

Leheejärvi

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Laajaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.791.1.010_001

Suolijärvi

Hyvä

Hyvä

Laajaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.792.1.001_001

Ormajärvi

Tyydyttävä

Hyvä

Laajaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Kriteerit ym. muuttuneet

Tavoitetila saavutettu

35.793.1.002_001

Pannujärvi

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.793.1.003_a01

Teuronjärvi

Tyydyttävä

Välttävä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Kriteerit ym. muuttuneet

2027

35.793.1.008_a01

Kataloistenjärvi

Ei luokiteltu

 Tyydyttävä

Laajaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Uusi arvio

2027

 

Tunnus

Nimi

Ekologinen tila 2013

Ekologinen tila 2019

Luokituksen taso

Ekologisen tilan muutos

Tavoitetilan saavuttaminen

Ikaalisten reitti ja Jämijärvi

35.132_y02

Siuronkoski

Hyvä

Hyvä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.511_a01

Turkimusoja

Hyvä

Hyvä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.511_y01

Pappilanjoki

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.517_001

Pinsiön-Matalusjoki

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Laajaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.521_a01

Railastonoja

Hyvä

Tyydyttävä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka huonontunut yhden luokan

2027

35.521_y01

Kovesjoki

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.521_y03

Myllylahti, Vahojoki, Hihkiönjoki..

Hyvä

Hyvä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.521_y04

Jyllinjoki

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Laajaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.531_001

Vääräjoki

Hyvä

Hyvä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.532_001

Viinikanjoki

Hyvä

Hyvä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.532_a01

Mustiaisluoma

Hyvä

Hyvä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.532_a02

Vuorijoki

Hyvä

Tyydyttävä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka huonontunut yhden luokan

2027

35.533_001

Koskelanjoki

Hyvä

Hyvä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.534_y01

Syväjärvenoja, Myllyjoki

Hyvä

Hyvä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.552_a01

Samminluoma

Hyvä

Hyvä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.553_a01

Pirttiluoma

Hyvä

Hyvä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.561_001

Kuivasjoki, Ruonanjoki, Jarvanjoki

Tyydyttävä

Hyvä

Laajaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka parantunut yhden luokan

Tavoitetila saavutettu

35.561_a01

Vatajanjoki, Isonahonjoki, Mustajoki, Venesjoki

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.561_a03

Nivusjärven laskunoro

Hyvä

Hyvä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.571_001

Poltinjoki, Leppäkoski, Kalliokoski

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.571_a01

Sammatinjoki, Lylyjoki

Hyvä

Hyvä

Laajaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.572_001

Melajoki, Vesakoski, Aurejoki, Onkilamminkoski

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.572_a01

Liesioja

Hyvä

Hyvä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.573_001

Ylinen Aurekoski

Erinomainen

Erinomainen

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.573_a01

Vanhaoja, Riitinoja, Heinuunoja, Myllyjoki

Hyvä

Hyvä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.579_a01

Valkeajärven laskupuro

Erinomainen

Hyvä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka huonontunut yhden luokan

Tavoitetila saavutettu

35.581_a01

Pääjoki

Tyydyttävä

Hyvä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka parantunut yhden luokan

Tavoitetila saavutettu

35.585_a01

Myllyjoki, Majaoja, Rajaoja

Tyydyttävä

Hyvä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka parantunut yhden luokan

Tavoitetila saavutettu

35.591_001

Muotialajoki, Rokkakoskenjoki, Lavajoki

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.592_001

Ruonanjoki

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Laajaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.511.1.001_001

Mahnalanselkä Kirkkojärvi

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Laajaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.511.1.001_002

Kirkkojärvi

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Laajaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.515.1.001_001

Järvenkylänjärvi

Hyvä

Hyvä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.515.1.003_a01

Särkijärvi

Hyvä

Hyvä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.521.1.001_001

Kyrösjärvi

Hyvä

Hyvä

Laajaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.521.1.001_002

Kyrösjärvi Kovelahti

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.521.1.001_003

Kyrösjärvi Kelminselkä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.527.1.015_a01

Röyhiönjärvi

Hyvä

Hyvä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.532.1.001_001

Parkanonjärvi

Hyvä

Hyvä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.532.1.011_001

Poikkeusjärvi

Hyvä

Hyvä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.533.1.001_001

Riuttasjärvi

Hyvä

Hyvä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.533.1.005_001

Linnanjärvi

Hyvä

Hyvä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.534.1.001_001

Kankarinjärvi

Hyvä

Hyvä

Laajaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.535.1.001_001

Kirkkojärvi

Hyvä

Hyvä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.535.1.002_001

Vuorijärvi

Tyydyttävä

Hyvä

Laajaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka parantunut yhden luokan

Tavoitetila saavutettu

35.537.1.001_a01

Naarmijärvi

Hyvä

Hyvä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.538.1.004_a01

Tarsianjärvi

Hyvä

Hyvä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.538.1.005_001

Sulkuejärvi

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.538.1.010_001

Nerkoonjärvi

Hyvä

Erinomainen

Laajaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka parantunut yhden luokan

Tavoitetila saavutettu

35.542.1.001_001

Jämijärvi länsiosa

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.542.1.001_002

Jämijärvi itäosa

Hyvä

Hyvä

Laajaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.546.1.001_001

Valkiajärvi

Välttävä

Tyydyttävä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Kriteerit ym. muuttuneet

2027

35.553.1.001_a01

Kotojärvi

Hyvä

Hyvä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.553.1.004_a01

Pirttijärvi

Hyvä

Hyvä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.554.1.001_001

Kovesjärvi

Erinomainen

Erinomainen

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.557.1.002_a01

Häädetjärvi

Hyvä

Hyvä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.561.1.004_001

Kuivasjärvi

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Laajaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.562.1.001_a01

Nivusjärvi

Hyvä

Hyvä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.563.1.001_a01

Vatajanjärvi

Hyvä

Hyvä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.563.1.007_a01

Ylinenjärvi

Hyvä

Hyvä

Laajaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.563.1.015_a01

Iso Venesjärvi

Hyvä

Hyvä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.571.1.002_001

Leppäsjärvi

Erinomainen

Erinomainen

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.571.1.014_001

Ruojärvi

Hyvä

Erinomainen

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka parantunut yhden luokan

Tavoitetila saavutettu

35.572.1.003_001

Vahojärvi

Hyvä

Erinomainen

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka parantunut yhden luokan

Tavoitetila saavutettu

35.572.1.014_a01

Petäjäjärvi

Erinomainen

Erinomainen

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.573.1.001_001

Aurejärvi

Erinomainen

Erinomainen

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.573.1.002_a01

Ainesjärvi

Hyvä

Hyvä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.574.1.009_a01

Lylyjärvi

Hyvä

Hyvä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.575.1.001_001

Liesijärvi

Hyvä

Erinomainen

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka parantunut yhden luokan

Tavoitetila saavutettu

35.578.1.012_a01

Poikkelisjärvi

Hyvä

Hyvä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.578.1.014_001

Iso Mustajärvi

Erinomainen

Hyvä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka huonontunut yhden luokan

Tavoitetila saavutettu

35.579.1.005_a01

Valkeajärvi

Hyvä

Hyvä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.581.1.004_a01

Särkijärvi

Hyvä

Hyvä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.581.1.006_001

Sipsiönjärvi

Hyvä

Erinomainen

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka parantunut yhden luokan

Tavoitetila saavutettu

35.581.1.011_a01

Vahojärvi

Hyvä

Hyvä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.582.1.001_a01

Vuorijärvi

Hyvä

Hyvä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.583.1.001_001

Liesijärvi

Hyvä

Erinomainen

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka parantunut yhden luokan

Tavoitetila saavutettu

35.584.1.001_a01

Pääjärvi

Hyvä

Hyvä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.585.1.005_001

Hulppojärvi

Hyvä

Hyvä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.585.1.011_a01

Juurijärvi

Hyvä

Hyvä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.592.1.001_001

Lavajärvi

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.593.1.001_001

Karhejärvi

Hyvä

Tyydyttävä

Laajaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka huonontunut yhden luokan

2027

35.593.1.008_a01

Koikeroinen

Hyvä

Hyvä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.593.1.012_a01

Kitarinjärvi

Hyvä

Hyvä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

 

Tunnus

Nimi

Ekologinen tila 2013

Ekologinen tila 2019

Luokituksen taso

Ekologisen tilan muutos

Tavoitetilan saavuttaminen

Pyhäjärven alue ja Vanajavesi

35.131_a01

Koskenoja

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.131_a02

Rautajoki, Kaivolamminoja, Pääjärvenoja

Hyvä

Tyydyttävä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka huonontunut yhden luokan

2027

35.131_a03

Ekojoki

Välttävä

Välttävä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.132_y01

Nokianvirta

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.161_001

Saikkalanjoki

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.161_a01

Karpalistonjoki, Ahmausoja, Kelhänoja

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.162_001

Karinjoki, Hiusjoki, Tomulanjoki

Välttävä

Välttävä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.162_a02

Nurmijoki

Hyvä

Tyydyttävä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka huonontunut yhden luokan

2027

35.163_a02

Pukaranjoki

Välttävä

Tyydyttävä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka parantunut yhden luokan

2027

35.163_a03

Kyröjoki

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.171_001

Lanajoki

Hyvä

Tyydyttävä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka huonontunut yhden luokan

2027

35.211_a02

Tohlopin laskuoja

Hyvä

Hyvä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.211_a03

Tottijärven laskuoja

Tyydyttävä

Välttävä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka huonontunut yhden luokan

2027

35.211_a04

Koskenjoki, Pussimäenoja

Tyydyttävä

Välttävä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka huonontunut yhden luokan

2027

35.211_a05

Myllypuro

Hyvä

Hyvä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.211_a06

Laajanoja

Tyydyttävä

Hyvä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka parantunut yhden luokan

Tavoitetila saavutettu

35.211_y02

Herralanvuolle, Kuokkalankoski

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.214_a01

Viinikanoja

Huono

Välttävä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka parantunut yhden luokan

2027

35.216_a01

Härmälänoja

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.221_a01

Moisionjoki

Hyvä

Hyvä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.221_a02

Myllyoja

Välttävä

Huono

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka huonontunut yhden luokan

2027 jälkeen

35.222_a01

Nevenoja

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.222_y01

Nahkialanjoki

Huono

Huono

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027 jälkeen

35.222_y02

Tarpianjoki

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.234_a01

Rompsinoja

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.261_y01

Oikolanjoki

Välttävä

Välttävä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.272_001

Lontilanjoki

Välttävä

Välttävä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.281_a01

Lumijoki

Tyydyttävä

Välttävä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka huonontunut yhden luokan

2027

35.286_001

Honkolanjoki, Kortejärvenoja

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.286_a01

Nuutajoki

Huono

Huono

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027 jälkeen

35.288_001

Kolkanjoki, Pengerjoki, Kokonjoki

Välttävä

Huono

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka huonontunut yhden luokan

2027 jälkeen

35.131.1.001_001

Rautavesi

Hyvä

Tyydyttävä

Laajaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka huonontunut yhden luokan

2027

35.131.1.002_a01

Riippilänjärvi

Välttävä

Tyydyttävä

Laajaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka parantunut yhden luokan

2027

35.132.1.001_001

Kulovesi

Hyvä

Tyydyttävä

Laajaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka huonontunut yhden luokan

2027

35.132.1.009_a01

Teernijärvi

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Laajaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.134.1.010_a01

Pääjärvi

Erinomainen

Erinomainen

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.137.1.002_001

Ekojärvi

Huono

Välttävä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka parantunut yhden luokan

2027

35.138.1.003_001

Ylistenjärvi

Hyvä

Hyvä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.161.1.001_001

Tupurlajärvi

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.161.1.008_a01

Kelhäjärvi

Tyydyttävä

Hyvä

Asiantuntija-arvio

Kriteerit ym. muuttuneet

Tavoitetila saavutettu

35.162.1.001_a01

Mätikkö

Hyvä

Hyvä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.163.1.001_a01

Hahmajärvi

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.164.1.001_a01

Kirkkojärvi

Hyvä

Tyydyttävä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka huonontunut yhden luokan

2027

35.165.1.002_a01

Kortejärvi

Hyvä

Hyvä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.166.1.005_a01

Alhonjärvi

Hyvä

Hyvä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.172.1.001_001

Suonojärvi

Hyvä

Hyvä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.211.1.001_001

Pyhäjärvi (N60 77.20) etelä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Laajaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.211.1.001_002

Pyhäjärvi (N60 77.20) pohjoinen

Hyvä

Hyvä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.211.1.001_003

Pyhäjärvi (N60 77.20), Hulaus

Välttävä

Välttävä

Laajaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.211.1.001_a01

Pyhäjärvi (N60 77.20), Alhonselkä

Välttävä

Välttävä

Laajaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.211.1.004_001

Tohloppi

Hyvä

Hyvä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.211.1.009_a01

Tottijärvi

Välttävä

Välttävä

Laajaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.212.1.014_001

Kalliojärvi

Erinomainen

Erinomainen

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.213.1.001_001

Vihnusjärvi

Hyvä

Hyvä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.213.1.003_001

Tesomajärvi

Hyvä

Hyvä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.214.1.001_a01

Iidesjärvi

Huono

Huono

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027 jälkeen

35.214.1.004_001

Alasjärvi

Erinomainen

Erinomainen

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.214.1.007_001

Kaukajärvi

Hyvä

Hyvä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.216.1.004_001

Peltolammi

Hyvä

Hyvä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.216.1.005_a01

Sääksjärvi

Erinomainen

Hyvä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka huonontunut yhden luokan

Tavoitetila saavutettu

35.221.1.001_001

Ahtialanjärvi

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.221.1.002_001

Liponselkä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.222.1.001_001

Vanajavesi (N60 79.40)x1

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Laajaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.222.1.004_a01

Iso Savijärvi

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Laajaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.231.1.001_001

Vanajavesi (N60 79.40)x2

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Laajaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.232.1.003_y01

Miemalanselkä-Lepaanvirta

Välttävä

Välttävä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.234.1.004_a01

Jouttijärvi

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.236.1.001_001

Katumajärvi

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Laajaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.236.1.003_a01

Kankaistenjärvi

Hyvä

Hyvä

Laajaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.237.1.001_001

Lehijärvi

Välttävä

Tyydyttävä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka parantunut yhden luokan

2027

35.242.1.001_001

Höytämönjärvi

Erinomainen

Erinomainen

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.242.1.007_a01

Koipijärvi

Erinomainen

Erinomainen

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.242.1.011_001

Hervantajärvi

Hyvä

Erinomainen

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka parantunut yhden luokan

Tavoitetila saavutettu

35.242.1.014_001

Suolijärvi

Hyvä

Hyvä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.242.1.015_001

Särkijärvi

Erinomainen

Erinomainen

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.250.1.001_001

Mäyhäjärvi

Tyydyttävä

Välttävä

Laajaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka huonontunut yhden luokan

2027

35.250.1.005_a01

Iso Kausjärvi

Hyvä

Hyvä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.250.1.011_001

Tervajärvi

Erinomainen

Erinomainen

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.261.1.001_a01

Saarioisjärvi

Välttävä

Tyydyttävä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka parantunut yhden luokan

2027

35.262.1.001_001

Äimäjärvi

Välttävä

Välttävä

Laajaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.263.1.001_a01

Keihäsjärvi

Hyvä

Hyvä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.281.1.002_001

Jalanti

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Laajaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.284.1.001_a01

Kokkijärvi

Hyvä

Hyvä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.284.1.004_a01

Lintumaanjärvi - Kallijärvi

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.285.1.003_a01

Kotkajärvi

Hyvä

Hyvä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.285.1.006_001

Uurtaanjärvi

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.286.1.002_001

Kortejärvi

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.286.1.004_001

Rutajärvi

Hyvä

Hyvä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.287.1.001_001

Nuutajärvi

Huono

Välttävä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka parantunut yhden luokan

2027

35.287.1.004_001

Valajärvi

Hyvä

Erinomainen

Vedenlaatuluokitus

Kriteerit ym. muuttuneet

Tavoitetila saavutettu

35.287.1.007_a01

Kivijärvi

Tyydyttävä

Hyvä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka parantunut yhden luokan

Tavoitetila saavutettu

35.287.1.008_001

Särkijärvi

Hyvä

Hyvä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.288.1.002_001

Kokonjärvi

Huono

Huono

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027 jälkeen

35.288.1.005_a01

Lahmajärvi

Hyvä

Hyvä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.289.1.007_a01

Soilujärvi

Hyvä

Hyvä

Vedenlaatuluokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu

35.289.1.008_a01

Kikurinjärvi

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.289.1.010_001

Ameenjärvi

Välttävä

Välttävä

Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.289.1.012_a01

Pynnänjärvi

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Asiantuntija-arvio

Tilaluokka ei ole muuttunut

2027

35.290.1.008_001

Iso Arajärvi

Erinomainen

Erinomainen

Laajaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus

Tilaluokka ei ole muuttunut

Tavoitetila saavutettu