3.1.2 Vedenhankintakäytössä olevat pohjavesialueet

Vuoden 2021 alussa Pirkanmaalla oli kaikkiaan 83 vedenhankintaa varten tärkeää (luokat 1 ja 1E) pohjavesialuetta (liite 3), joista aktiivisessa vedenhankintakäytössä oli 69 aluetta. Osalla 1- ja 1E-luokan pohjavesialueista sijaitsee varavedenottamo tai alueille on ollut suunnitteilla vedenhankintaa. Pirkanmaalla pohjavedenottamoita, joista talousvettä otetaan enemmän kuin keskimäärin 10 m3/d tai yli 50 ihmisen tarpeisiin, on yhteensä 84 kappaletta. Näiden ottamoiden ottama yhteenlaskettu pohjaveden määrä on noin 48 000 m3/d. Ottamoista 52:lla on vedenottolupa ja niiden ottama vesimäärä kattaa noin 95 % edellä esitetystä kokonaisottomäärästä. Pohjaveden osuus koko Pirkanmaan vedenhankinnassa oli vuonna 2019 noin 45 %. (VEETI)