12.1 Kuulemiskierrokset

Vesienhoitosuunnitelman laatimisen yhteydessä järjestettiin kaksi kuulemiskierrosta. Ensimmäinen kuuleminen järjestettiin 8.1.-9.7.2018 vesienhoidon suunnittelun työohjelmasta ja vesienhoitoalueen keskeisistä kysymyksistä. Lausuntoja ja palautetta pyydettiin vesienhoitoalueen kansalaisilta, viranomaisilta sekä muilta vesienhoitoon liittyviltä organisaatioilta.

Toinen kuulemiskierros järjestetään 2.11.2020 – 14.5.2021 välisenä aikana. Varsinaisen kuulemismateriaalin muodostivat ehdotukset Vuoksen ja Kymijoen vesienhoitoalueiden vesienhoitosuunnitelmiksi vuosiksi 2022–2027. Tämä toimenpideohjelma on kuulemisen taustamateriaalia, johon voi myös antaa palautetta ja kommentteja.