9.11 Maa-ainesten ottaminen

 

Keskeiset tavoitteet

  • Maa-ainesten oton yleissuunnittelun edistäminen

  • Maa-ainestenoton valvonnan tehostaminen

  • Jälkihoitamattomien alueiden kunnostamisten edistäminen

 

Maa- ja kallioperän ainekset ovat uusiutumaton luonnonvara. Maa-aineksia käytetään Suomessa nykyisin 120–140 miljoonaa tonnia vuodessa. Tästä määrästä noin 60 % otetaan maa-aineslain mukaisilta ottamisalueilta ja loput 40 % saadaan rakennustyömailta esimerkiksi tien- ja talonrakentamisen yhteydessä. Maa-ainesten käyttömääriin vaikuttavat merkittävästi taloudelliset suhdannevaihtelut.