9.15.3 Aikaisempien kausien toimenpiteiden toteutuminen

Edellisen suunnittelukauden toimenpideohjelmassa esitettiin suojelusuunnitelmien laatimista kaikille pohjavesialueille.  Toimenpiteen toteuma on onnistunut erinomaisesti. Suojelusuunnitelmat on tehty kaikille riskialueille. Kaikkiaan suojelusuunnitelmia on tehty noin 90 prosentille Pohjois-Savon pohjavesialueista. Pohjavesiseurantaan liittyviä toimenpiteitä on esitetty aiemmin toteutettavaksi Harjamäki-Kasurilan ja Lintharjun pohjavesialueilla. Edellä mainitut yhteistarkkailut ovat käynnissä. Pohjavesiselvityksen tekemistä Voivakan pohjavesialueella esitettiin toisen kauden toimenpideohjelmassa. Pohjavesiselvitystä ei ole tehty, mutta alueella tehty vanhan ampumaradan pilaantuneisuusselvitys on ollut riittävä selvitys alueen pohjaveden tilan selvittämiseksi. Toimenpidettä ei esitetä enää tehtäväksi. Rakennetutkimusten tekemistä esitettiin tehtäväksi Peltosalmi-Ohenmäen, Nilsiän Kirkonkylän, Tuusjärven ja Harjamäki-Käärmelahden länsiosalle. Peltosalmi-Ohenmäen, Nilsiän Kirkonkylän ja Tuusjärven pohjavesialueille on tehty rakennetutkimukset ja pohjaveden virtausmallinnukset. Harjamäki-Käärmelahden länsiosalle ei ole tehty rakennetutkimusta, mutta alueelta on saatu muutoin lisätietoa uuden vedenottokaivon rakentamisen yhteydessä.