12.3 Saadun palautteen huomioonottaminen

Toimenpideohjelmaa on valmisteltu yhteistyössä yhteistyöryhmän kanssa. Lisäksi on hyödynnetty kansalaisilta, erilaisilta yhdistyksiltä ja ryhmiltä, oppilaitoksilta, keskeisiltä viranomaisilta ja muilta vesienhoitoon liittyviltä organisaatioilta saatua palautetta. Kannanotot on otettu huomioon toimenpiteiden suunnittelussa ja kohteiden valinnassa, käsitelty yhteistyöryhmissä sekä sisällytetty ohjelmaan jo valmisteluvaiheessa.

Kuulemisen yhteydessä saadut lausunnot ja kannanotot on käsitelty vesienhoidon yhteistyöryhmässä ja otettu mahdollisuuksien mukaan huomioon toimenpideohjelman viimeistelyssä. Kuulemiskierroksella saadusta palautteesta laadittu yhteenveto on julkaistu vesienhoitoalueen verkkosivuilla.