9.10.3 Aiempien kausien toimenpiteiden toteutuminen

Tärkeimpiä ohjauskeinoja ja toimenpiteitä ovat olleen lämmitysöljysäiliöiden määräaikaistarkastukset. Nämä toimenpiteet ovat edelleen ajankohtaisia. Myös ennakoivana pohjaveden suojelukeinona sijainninohjaus erilaisten riskitoimintojen osalta on ollut ensisijaisen tärkeää. Sijainninohjausta on tehty niin maankäytön suunnittelussa kaavoituksessa kuin myös valvonnallisesti muun muassa ympäristölupien ja/tai toimenpidelupien hakemisen yhteydessä. Uudet riskitoiminnot on pääsääntöisesti onnistuttu ohjaamaan pohjavesialueiden ulkopuolelle.