9.12.4 Tarkistetut sektorikohtaiset toimenpiteet kaudelle 2022-2027

 

Liikennesektorille on Pohjois-Savossa esitetty toimenpiteitä yhdeksälle pohjavesialueelle. Toimenpiteet on esitetty taulukossa 33.

Taulukko 33. Liikennesektorille esitetyt toimenpiteet ja arvioidut kustannukset. Vuosikustannukset on laskettu 30 vuoden aikajänteelle.

Tie- ja rataliikenteen pohjavesiriskien hallinta

Investointi-kustannukset (€) 

Käyttö-kustannukset (€/v) 

Vuosikustannukset 

(€/v) 

Peltosalmi-Ohenmäki. VT5 kaliumformiaattiin siirtyminen (7 km) ja pohjavesisuojausten toimivuuden arviointi ja ylläpito (3,2 km).

 

76 000

76 000

Laatanlampi. Kaliumformiaattiin siirtyminen (8,5 km).

 

85 000

 85 000

Harjamäki-Käärmelahti. Kaliumformiaattiin siirtyminen (3 km).

 

30 000

30 000

Nilsiän Kirkonkylä. Kaliumformiaattiin siirtyminen (4 km).

 

40 000

40 000

Haminamäki-Humppi. Pohjavesisuojausten toimivuuden arviointi ja ylläpito (1,8 km).

 

4 000

4 000

Kärängänmäki. Pohjavesisuojausten rakentaminen (5 km).

2 500 000 

 

135 928

Tuusjärvi. Kaliumformiaattiin siirtyminen (8 km).

 

80 000

80 000

Harjamäki-Kasurila. Pohjavesisuojausten rakentaminen (7 km) ja suojausten toimivuuden arviointi ja ylläpito (8 km).

3 500 000

16 000

206 299

Lintharju. Pohjavesisuojausten rakentaminen (1,5 km).

1 500 000

 

81 556

 

Liikenteen osalta Pohjois-Savossa ei esitetä erillisiä pintavesiin kohdistettuja toimenpiteitä.