9.5 Haja- ja loma-asutus

 

Keskeiset tavoitteet

  • Nykyisten kiinteistökohtaisten jäteveden käsittely-yksiköiden käyttö ja ylläpito

  • Kiinteistökohtaisen jäteveden käsittelyn tehostaminen niillä ranta- ja pohjavesialueilla sijaitsevilla kiinteistöillä, joilla käsittelyvaatimuksista saatu poikkeus tai vapautus raukeaa sekä muilla alueilla kiinteistön peruskorjausta vastaavan remontin yhteydessä.

  • Edistetään viemäröintiä ranta- ja pohjavesialueilla

 

Pohjois-Savossa on viemäriverkostojen ulkopuolella noin 24000 vakituiseen ja 23000 vapaa-ajan asumiseen käytettävää kiinteistöä.  Vakituisista asunnoista noin neljännes ja loma-asunnoista suurin osa (vajaa 80 %) sijaitsee vesistöjen rannalla tai pohjavesialueella.  Suurin osa vakituisista asunnoista on varustettu vesikäymälällä, mutta vapaa-ajan asunnoilla varustetaso on usein alhaisempi. Ranta- ja pohjavesialueilla sijaitsevilla kiinteistöillä jätevedenkäsittelyjärjestelmien tuli lainsäädännön mukaan olla kunnossa annettuja poikkeuksia lukuun ottamatta viimeistään 31.10.2019.

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyä koskevat useat säädösmuutokset ovat hidastaneet järjestelmien uusimista, eivätkä järjestelmät ole edelleenkään kunnossa kaikilla ranta- ja pohjavesialueilla olevilla kiinteistöillä. Investointeja tarvitaan myös jatkossa sekä ns. kuivan maan kiinteistöillä että ranta- ja pohjavesialueilla.  Haja-asutuksen keskitetyn viemäröinnin tarve sen sijaan on vähentynyt, koska iso osa hankkeista toteutettiin siirtymäkauden aikana.