9.14.3 Aikaisempien kausien toimenpiteiden toteutuminen

Hyvälaatuisen pohjaveden riittävä saanti on saatu turvattua. Lisäksi Pohjois-Savossa on edistetty tehokasta ja kestävää veden käyttöä huomioiden ilmastonmuutoksen mahdolliset vaikutukset.