9.7.4 Tarkistetut sektorikohtaiset toimenpiteet kaudelle 2022-2027

Suunnittelukaudelle 2022–2027 ei esitetä varsinaisia uusia vesienhoitotoimenpiteitä, mutta ympäristölupien valvonnassa tulee suunnittelukaudella 2022–2027 tarkistettavaksi kaksi verkkoallaslaitoksen ympäristölupaa ympäristönsuojelulain 89§:n luvan muutoksen tarveharkinnassa, joissa vesien tila tullaan ottamaan tarkempaan tarkasteluun. Muutoin kalankasvatuksen valvontaa jatketaan samaan tapaan ympäristölupien määräaikaistarkastuksien yhteydessä neuvontaa antamalla.