9.12 Liikenne

 

Keskeiset tavoitteet

  • Pohjavesialueilla siirrytään tarvittaessa pohjavedelle vähemmän haitallisen kaliumformiaatin käyttöön.

  • Pohjavesisuojausten toimivuuden ja ylläpidon tehostaminen

  • Uusien teiden ja tienparannushankkeiden yhteydessä rakennetaan tarvittavat pohjaveden suojausrakenteet.

  • Tienpidon vaikutuksia seurataan pohjavesialueilla.

 

Suomessa tiestö ja rautatiet seurailevat usein harjuja ja reunamuodostumia. Pohjois-Savon valtaväylistä valtatie 5 Siilinjärveltä pohjoiseen, valtatie 9 Joensuuhun, kantatie 77 Maaningalle ja kantatie 88 Vieremälle sijoittuvat maakunnan pohjavedenhankinnan kannalta merkittävimmille harjujaksoille. Maanteiden liikenteen turvallisuuden varmistamiseksi käytetään liukkaudentorjunnassa suolaa, pääasiassa natrium- ja kalsiumkloridia. Suolankäyttö on kehittyneiden suolauslaitteiden ansiosta tehostunutta, eikä sen käyttöä voida välttämättä nykyisellä tekniikalla vähentää liikenneturvallisuutta vaarantamatta. Kaliumformiaattia käytetään kuitenkin vaihtoehtoisena liukkaudentorjunta-aineena Pohjois-Savossa jo useilla tärkeällä pohjavesialueella ja käyttökohteiden lisäämismahdollisuuksia tutkitaan pohjavesiseurannan tuloksien perusteella.  

Myös pohjavesialueiden kautta tapahtuvat vaarallisten aineiden kuljetukset (VAK) sekä onnettomuustapaukset voivat aiheuttaa pohjaveden pilaantumisriskin. Pohjavesiriskin kannalta kiireellisimpiin kohteisiin on pyritty rakentamaan pohjavesisuojauksia, joissa on huomioitu myös VAK -onnettomuuksien mahdollisuus. Pohjois-Savon ELY-keskuksen liikennevastuualue on teettänyt VAK-selvityksiä.

Tiehallinto on aloittanut varautumisen ilmastonmuutoksen mahdollisesti aiheuttamiin poikkeuksellisiin sääolosuhteisiin. Vesistöihin liittyen tämä tarkoittaa lähinnä tehostettua varautumista erilaisiin tulvatilanteisiin. Tiehallinto on aloittanut ilmastomuutokseen liittyvän tutkimustyön ja ensimmäinen raportti asiasta on valmistunut. Lisäksi Pohjois-Savon ELY-keskus on teettänyt alueelleen erillisen tulvaselvityksen.