9.11.4 Tarkistetut sektorikohtaiset toimenpiteet kaudelle 2022-2027

Maa-ainesten ottaminen-sektorin osalta ei Pohjois-Savossa esitetä pinta- ja pohjavesialuekohtaisia toimenpiteitä.