9.14.4 Tarkistetut sektorikohtaiset toimenpiteet kaudelle 2022-2027

Pohjois-Savon pohjavesialueille ei kohdisteta pohjavesialuekohtaisia tai pintavesiin kohdistettuja toimenpiteitä.