9.13.4 Tarkistetut sektorikohtaiset toimenpiteet kaudelle 2022-2027

 

Pilaantuneiden maa-alueiden osalta esitetään yhteensä yhdeksän toimenpidettä kahdella pohjavesialueella. Nilsiän Kirkonkylän pohjavesialueella esitetään pilaantuneisuusselvitystä kahdella kohteella ja Haminamäki-Humpin pohjavesialueella seitsemällä kohteella.

 

Taulukko 34. Pilaantuneille maa-alueille esitetyt toimenpiteet ja kustannukset. Vuosikustannukset on laskettuna 30 vuoden aikajänteelle. Pilaantuneille maa-alueille esitetyillä pilaantuneisuusselvityksille ei lähtökohtaisesti osoiteta käyttökustannuksia.

Pilaantuneisuusselvitys pilaantuneilla maa-alueilla

Investointi-kustannukset (€) 

Vuosikustannukset 

(€/v) 

Nilsiän Kirkonkylä. 2 mahdollisesti pilaantunutta kohdetta, joita ei ole tutkittu ja joista ei ole tarkempaa tietoa

10 000

543

Haminamäki-Humppi. 7 mahdollisesti pilaantunutta kohdetta, joita ei ole tutkittu ja joista ei ole tarkempaa tietoa.

35 000

1 902

 

Pilaantuneiden maa-alueiden osalta Pohjois-Savossa ei esitetä erillisiä pintavesiin kohdistettuja toimenpiteitä.