9.7.3 Aikaisempien kausien toimenpiteiden toteutuminen

Kalankasvatukselle ei ole esitetty aikaisemmilla vesienhoitokausilla varsinaisia täydentäviä toimenpiteitä, vaan toimintaa on kehitetty ympäristölupien mukaisten vaatimusten kautta ja kalankasvattajien oman panostuksen kautta. Edellisellä kaudella on mm. yksi vanha kasvattamo muutettu kiertovesilaitokseksi ja monella laitoksella siirrytty käyttämään itämerirehua kalojen ruokinnassa.