9.15.4 Tarkistetut sektorikohtaiset toimenpiteet kaudelle 2022-2027

Pohjois-Savon pohjavesialueille ei esitetä pohjavesialuekohtaisia toimenpiteitä suojelusuunnitelmien ja pohjavesiselvityksien tekemiseen.