11.1 Pohjaveden määrän ja laadun seuranta

Seuranta on merkittävä tekijä pohjavesialueen riskinalaisuuden ja sen pohjaveden tilan arvioinnissa. Pohjaveden määrällistä tilaa seurataan mittaamalla pohjavedenpinnan korkeutta sekä pohjavesialueelta otettavaa pohjavesimäärää. Pohjaveden kemiallista tilaa seurataan mittaamalla ja analysoimalla pohjaveden kemiallisia ja fysikaalisia vedenlaatumuuttujia.

Seuranta voi olla pitkäaikaista tai lyhytaikaista. Pohjaveden määrällisen ja kemiallisen tilan seurantaa tehdään pitkäaikaisesti talous- ja juomavedenhankinnassa (perusseuranta) sekä erilaisten toimintojen velvoite- ja vapaaehtoistarkkailuissa (toiminnallinen seuranta). Pohjaveden määrällisen ja kemiallisen tilan seurantaa tehdään myös lyhytaikaisesti erilaisissa hankkeissa ja selvityksissä. Seurantaa varten on laadittu seurantaohjelma, jossa tämä jaottelu on huomioitu. Seurantaohjelma on päivitetty vuonna 2021. Taulukossa 47 on esitetty Keski-Suomen 1-, 1E-, 2-, 2E- ja E-luokan pohjavesialueiden seurantatilanne.

Taulukko 47.  1-, 1E-, 2-, 2E- ja E-luokan vaarantuneiksi arvioitujen pohjavesialueiden seuranta (15.9.2021).

Kunta

Pohjavesialue

Perus-

seuranta

Toiminnallinen

velvoiteseuranta

Toiminnallinen

vapaaehtoisseuranta

Hanke- ja

selvitys-

seuranta

Joutsa

Joutsa

K / M

– / –

– / –

K / –

Joutsa

Pekkanen

K / M

– / –

K / –

– / –

Jyväskylä

Keljonkangas

K / M

K / –

– / –

– / –

Jyväskylä

Liinalampi

K / M

– / –

K / –

– / –

Jyväskylä

Vesanka

K / M

– / –

– / –

– / –

Jyväskylä

Tikka-Mannila

– / –

– / –

K / –

– / –

Jämsä

Halinkangas

K / M

K / –

– / –

– / –

Jämsä

Länkipohja

K / –

– / –

– / –

– / –

Jämsä

Kerkkolankangas

K / M

K / –

K / –

– / –

Jämsä

Holiseva

K / –

– / –

K / –

– / –

Kannonkoski

Kannonjärvi

K / –

– / –

– / –

K / –

Karstula

Kiminki

K / –

– / –

K / –

– / –

Keuruu

Alalampi

K / M

– / –

– / –

K / –

Keuruu

Keuruu

– / –

– / –

K / –

– / –

Keuruu

Kaleton

K / M

– / –

K / –

– / –

Keuruu

Lintusyrjänharju

K / M

– / –

K / –

– / –

Keuruu

Haapamäki

K / M

K / –

K / –

– / –

Kinnula

Virpikangas

K / M

– / –

– / –

K / –

Kinnula

Muhola

– / –

– / –

– / –

K / –

Kivijärvi

Tervaniemi

K / M

– / –

– / –

– / –

Kyyjärvi

Sormiharju

K / M

K / –

K / –

– / –

Kyyjärvi

Peuralinna

K / –

– / –

– / –

– / –

Laukaa

Laukaa

K / M

K / –

K / –

– / –

Laukaa

Vatia

– / –

– / –

K / –

– / –

Laukaa

Vihtavuori

K / M

K / –

– / –

– / –

Laukaa

Vuontee

K / M

– / –

K / –

– / –

Laukaa

Äijälä

K / M

– / –

K / –

K / –

Multia

Kirkkoranta

K / M

– / –

K / –

K / –

Muurame

Kinkomaa

K / M

– / –

– / –

– / –

Petäjävesi

Hätälänmäki

K / –

– / –

– / –

– / –

Pihtipudas

Niemenharju

K / M

– / –

K / –

– / –

Pihtipudas

Muurasjärvi

K / –

– / –

– / –

– / –

Pihtipudas

Alvajärvi

K / –

– / –

K / –

– / –

Saarijärvi

Voudinniemi

K / M

– / –

K / –

– / –

Saarijärvi

Ahvenlampi

K / M

– / –

K / –

K / –

Saarijärvi

Kalmari

– / –

– / –

– / –

– / –

Saarijärvi

Lannevesi

K / M

– / –

– / –

– / –

Toivakka

Toivakka

K / –

K / –

K / –

– / –

Uurainen

Ruotokassi

– / –

– / –

– / –

– / –

Uurainen

Kangashäkki

– / –

– / –

K / –

– / –

Uurainen

Hirvaskangas

– / –

– / –

K / –

– / –

Viitasaari

Pasala

K / –

– / –

- / –

K / –

Äänekoski

Kovalanniemi

K / M

– / –

– / –

– / –

Äänekoski

Valioranta

K / –

– / –

– / –

K / –

K = kemiallinen tila, M = määrällinen tila, – = ei tilaseurantaa