9.2.2 Pohjavesialueilla sijaitsevat suojeltavat uimavesialueet

Suojeltava uimavesialue eli EU-uimaranta on Suomessa alue, jolla käy uimavesikaudella yli 100 uimaria päivässä. Keski-Suomessa on kaksi 1-, 1E-, 2-, 2E- ja E-luokan pohjavesialueille sijoittuvaa EU-uimarantaa (taulukko 34). Suojelu kohdistuu etenkin uimavesien hygieeniseen laatuun.

Taulukko 34. 1-, 1E-, 2-, 2E- ja E-luokan pohjavesialueille sijoittuvat EU-uimarannat (15.9.2021).

Kunta

EU-uimaranta

Pohjavesialue

Jyväskylä

Tuomiojärvi

Taulumäki

Toivakka

Kirkonkylä

Toivakka