13.4.5 Maatalous

Joutsan Pekkasen pohjavesialueella tulee tehdä eläinsuojien ympäristölupien ja ilmoituspäätösten mukaiset toimenpiteet. Pohjavesialueen pohjaveden hyvä kemiallinen tila arvioidaan saavutettavan viimeistään vuonna 2027.

Karstulan Kimingin pohjavesialueella tulee tehdä eläinsuojien ympäristölupien ja ilmoituspäätösten mukaiset toimenpiteet. Pohjavesialueen pohjaveden hyvä kemiallinen tila arvioidaan saavutettavan viimeistään vuonna 2027.

Viitasaaren Pasalan pohjavesialueella tulee tehdä eläinsuojien ympäristölupien ja ilmoituspäätösten mukaiset toimenpiteet. Pohjavesialueen pohjaveden hyvä kemiallinen tila arvioidaan saavutettavan viimeistään vuonna 2027.

Lisäksi tehdään peltoviljelyn pohjavesien suojelutoimenpiteitä 564 peltoviljelyhehtaarilla. Pohjavesialueiden pohjaveden hyvä kemiallinen tila arvioidaan saavutettavan viimeistään vuonna 2027.