4.2 Vedenottamoiden suoja-alueet

Pohjavettä on suojeltu vesilain voimaantulosta lähtien perustamalla vesilain mukaisia suoja-alueita vedenottamoiden ympärille. Suoja-alueet määrätään vedenottamokohtaisesti aluehallintoviraston päätöksellä, jos alueen käyttöä on tarpeen rajoittaa veden laadun tai pohjavesiesiintymän antoisuuden turvaamiseksi. Suoja-alueet on jaettu yleensä lähi-, kaukosuoja- ja vedenottamovyöhykkeisiin pohjaveden virtaussuuntien ja -ajan perusteella. Nykyisin suojavyöhykejaosta on kuitenkin osin luovuttu, koska pohjaveden pilaamis- ja muuttamiskiellot koskevat joka tapauksessa koko pohjavesialuetta.

Vedenottamoiden suoja-alueita on Suomessa noin 220 kappaletta. Keski-Suomen maakunnassa niitä on 16 kpl, joista valtaosa on perustettu 1970-luvulla (taulukko 2).

Taulukko 2. Vedenottamoiden suoja-alueet (15.9.2021).

Kunta

Pohjavesialue

Vedenottamo

Päätöspäivämäärä

Hankasalmi

Tervaniemi

Tervaniemi/Fästilä

15.1.1976

Hankasalmi

Halmeniemi

Halmeniemi/Kovalanmäki

27.12.1978

Joutsa

Joutsa

Kirkonkylä/Solatie

8.3.1979

Jyväskylä

Liinalampi

Liinalampi

12.2.1970

Jyväskylä

Vihtakangas

Vihtakangas

23.11.1972

Karstula

Pönkä

Pönkä

5.3.1970

Keuruu

Alalampi

Alalampi

10.10.1984

Keuruu

Pajulampi

Hepolampi/Pajulampi

19.2.1979

Keuruu

Haapamäki

Haapamäki

9.10.1980

Kivijärvi

Tervaniemi

Tervaniemi

30.9.1974

Laukaa

Lintumäki

Leppävesi/Ahola

24.2.1977

Multia

Kirkkoranta

Kirkkoranta

16.8.2011

Pihtipudas

Niemenharju

Niemenharju

5.2.1970

Saarijärvi

Voudinniemi

Voudinniemi

24.1.1974

Saarijärvi

Ahvenlampi

Ahvenlampi

26.8.1976

Äänekoski

Mutapohja

Mutapohja

26.8.1976