13.4.7 Teollisuus-, varastointi- ja yritystoiminta

Keski-Suomen riskinalaisille pohjavesialueille ei ole esitetty toimenpiteitä, jotka koskevat teollisuutta, varastointia ja yritystoimintaa.

Teollisuuteen, varastointiin ja yritystoimintaan sisältyviä toimenpiteitä olisivat perustilaselvitys teollisuuden päästödirektiivin mukaisesti sekä teollisuuden tai muun toiminnanharjoittamisen lupaehtojen päivittäminen pohjaveden suojelun kannalta.